Kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst om 10:00 uur.

De zondagse eredienst is het kloppend hart van het gemeente-zijn. Hier komen mensen samen om God en elkaar te ontmoeten; door te bidden, te zingen en uit de Bijbel te lezen. De predikanten betrekken de bijbelverhalen op wat er in de wereld gebeurt en op wat zich in mensenlevens afspeelt. Dit geeft inspiratie voor het dagelijks leven.
In de diensten wordt gezongen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013). We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

Komende kerkdiensten

 • Kerkdienst

  18 november om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger is ds. Barbara de Groot Ontvangstdienst door Mien Tijl en Petra de Hoog Bloemendiens...

 • Kerkdienst in De Moerberg

  23 november om 16:00 tot 16:30

  De diensten in de Moerberg zijn om de week in de regel op vrijdagmiddag. Iedereen is van harte welko...

 • Gedachtenisdienst

  25 november om 10:00 tot 11:00

  Onze voorgangers zijn ds Barbara de Groot en ds Cees. Lous Ontvangstdienst door Esther Filius en Hel...

 • Kerkdienst in Breezicht

  29 november om 16:00 tot 16:30

  De diensten in Breezicht zijn in de regel op de laatste donderdag van de maand. Iedereen is van hart...

 • Kerkdienst van Schrift en Tafel 1e advent

  2 december om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger is ds. Cees Lous Ontvangstdienst door Esther Bijker en Adrie van der Pijl Bloemendie...

 • Kerkdienst in De Moerberg

  7 december om 16:00 tot 16:30

  De diensten in de Moerberg zijn om de week in de regel op vrijdagmiddag. Iedereen is van harte welko...

 • Kerkdienst 2e advent

  9 december om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger is ds. Barbara de Groot Ontvangstdienst door Aafke Strooker en Aad de Koning Bloemen...

 • Kerstviering Aangepaste Gezinsdienst

  9 december om 15:00 tot 16:00

  Onze voorganger is ds Cees Lous Organisten zijn Piet Dalebout en Rob Zeegers Aan de collecte kan wor...

Kerkdienst beluisteren

Het is mogelijk de kerkdienst rechtstreeks (kerkdienst-live) te volgen of een eerdere kerkdienst te beluisteren.     beluister een kerkdienst

Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen in de collectezak deponeren. Collectebonnen zijn te bestellen via IBAN NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Platanenstraat 23, IJmuiden. Wilt u meer hierover weten, neem contact op met Arend Selier, 0255-536082.

Eerdere kerkdiensten