Kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst om 10:00 uur.

De zondagse eredienst is het kloppend hart van het gemeente-zijn. Hier komen mensen samen om God en elkaar te ontmoeten; door te bidden, te zingen en uit de Bijbel te lezen. De predikanten betrekken de bijbelverhalen op wat er in de wereld gebeurt en op wat zich in mensenlevens afspeelt. Dit geeft inspiratie voor het dagelijks leven.
In de diensten wordt gezongen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013). We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

Komende kerkdiensten

 • Kerkdienst in De Moerberg

  25 mei om 16:00 tot 16:30

  `De diensten in De Moerberg worden in de regel om de week gehouden op vrijdagmiddag. Iedereen is van...

 • Kerkdienst

  27 mei om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger is ds. Barbara de Groot Ontvangstdienst door Marja en Kees Koffeman Bloemendienst do...

 • Kerkdienst in Breezicht

  31 mei om 16:00 tot 16:30

  De diensten in Breezicht worden in de regel gehouden op de laatste donderdag van de maand. Iedereen ...

 • Oecumenische Dienst van Schrift en Tafel

  3 juni om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger is ds. Barbara de Groot Ontvangstdienst door Petra de Hoog en Angela Ouwehand Bloeme...

 • Kerkdienst in De Moerberg

  8 juni om 16:00 tot 16:30

  De diensten in De Moerberg worden in de regel om de week gehouden op vrijdagmiddag. Iedereen is van ...

 • Kerkdienst

  10 juni om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger is ds. Barbara de Groot Ontvangstdienst door Ank en Wim Mak Bloemendienst door Gerda...

Kerkdienst beluisteren

Het is mogelijk de kerkdienst rechtstreeks (kerkdienst-live) te volgen of een eerdere kerkdienst te beluisteren.     beluister een kerkdienst

Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen in de collectezak deponeren. Collectebonnen zijn te bestellen via IBAN NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Platanenstraat 23, IJmuiden. Wilt u meer hierover weten, neem contact op met Arend Selier, 0255-536082.

Eerdere kerkdiensten