Kerkdiensten

Als gevolg van de lockdown zijn de kerkdiensten nu alleen online te volgen. Wanneer wij weer bij elkaar kunnen komen wacht op de versoepelingen van het kabinet.

Iedere zondag is er een kerkdienst om 10:00 uur.

De zondagse eredienst is het kloppend hart van het gemeente-zijn. Hier komen mensen samen om God en elkaar te ontmoeten; door te bidden, te zingen en uit de Bijbel te lezen. De predikanten betrekken de bijbelverhalen op wat er in de wereld gebeurt en op wat zich in mensenlevens afspeelt. Dit geeft inspiratie voor het dagelijks leven.
In de diensten wordt gezongen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013). We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

Vanwege het corona-virus is het niet mogelijk kerkdiensten te houden zoals we gewend waren. Wij houden u op de hoogte via de Engelmundus nieuwsbrief.

Ik meld mij aan voor de Engelmundus nieuwsbrief
de online collectezak

Kerkdienst beluisteren of volgen met beeld en geluid

Het is mogelijk een kerkdienst rechtstreeks te volgen. Ook is het mogelijk een eerdere kerkdienst te volgen. Kies hieronder de actuele kerkdienst of een van eerdere datum.

 • U kunt de kerkdienst beluisteren, kies: beluister de kerkdienst
 • U kunt de kerkdienst zien en horen via YouTube (u hoeft niet in te loggen), kies: volg de kerkdienst met beeld en geluid

    Komende kerkdiensten

 • Online Kerkdienst afscheid Ds. de Groot

  25 april om 10:00 tot 12:00

  In deze bijzondere dienst zal ds. Barbara de Groot afscheid nemen van onze gemeente Onze voorganger ...

 • Online Kerkdienst

  2 mei om 10:00 tot 12:00

  Onze voorganger is ds. Ben Helmers De ouderling is Adrie van der Pijl De organist is Piet Dalebout D...

    Eerdere kerkdiensten

 • Online Kerkdienst

  18 april om 10:00 tot 12:00

  Onze voorganger is ds. Kees Lous De ouderling is Adrie van der Pijl De organist is Piet Dalebout Kos...

 • Online Kerkdienst

  11 april om 10:00 tot 12:00

  Onze voorganger is ds. Barbara de Groot De ouderling is Yvonne Bax Kinderkerk: Linda Rodenburg De or...

 • Online Kerkdienst Pasen

  4 april om 10:00 tot 12:00

  Onze voorgangers zijn ds. Kees Lous en ds. Barbara de Groot De ouderling is Ingrid Rasmussens De org...

 • Online Kerkdienst Stille Zaterdag Paaswake

  3 april om 19:30 tot 21:30

  In deze dienst zal Deleilah Enayatizaman de doop ontvangen Onze voorgangers zijn ds. Barbara de Groo...

 • Online Kerkdienst Goede Vrijdag

  2 april om 19:30 tot 20:30

  Onze voorganger is ds. Barbara de Groot De ouderling is Ingrid Rasmussens Lector: Ineke de Jong De o...

 • Online Kerkdienst Witte Donderdag

  1 april om 19:30 tot 20:30

  Onze voorgangers zijn ds. Kees Lous en ds. Barbara de Groot De ouderling is Joke Stam De organist is...

Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen in de collectezak deponeren. Collectebonnen zijn te bestellen via IBAN NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Platanenstraat 23, IJmuiden. Wilt u meer hierover weten, neem contact op met Arend Selier, 0255-536082.

    Terugblik op enkele kerkdiensten

Impressie beluisteren van de online diensten

Met instemming, waardering en ontroering hebben wij alle online diensten tot dusverre gevolgd. Liedboekjes erbij, de liturgie op de mobiel vanuit de ontvangen nieuwsbrief, de bijbel. Soms luisterden we op heel andere tijdstippen dan de gebruikelijke van 10.00 uur op zondagmorgen. Goed om zo verbonden te worden!  Dank daarvoor aan voorgangers, muzikanten en technici. Ben…

Online Kerkdienst Palmpasen

Onze voorganger was ds. Barbara de Groot Organist Syb Brink De Diaconie collecte is voor Kerk in Actie- 40-dagenproject. De Kerk collecte is voor het Onderhoudsfonds en de Instandhouding van de Eredienst. Juist nu is een bijdrage aan de collectes nodig. Online van harte aanbevolen! de online collectezak Orgelspel Welkom Bemoediging en groet Gebed Psalm 24: 1,2,3,4…

Online kerkdienst 15 maart

Een bijzondere kerkdienst Alleen de predikant, de organist, de ouderling van dienst, de koster en drie bezoekers waren aanwezig. Door de grote landelijke belangstelling was de website van Kerkomroep slecht of niet bereikbaar en kon niet iedereen de kerkdienst online volgen. De kerkdienst is geregistreerd en u kunt deze op een later moment terugluisteren en…

Mooie dienst voor jong en oud op 1e Kerstdag

Schimmenspel en bijzondere lantaarns In de dienst van 1e Kerstdag voerden de kinderen van de Kinderkerk het kerstverhaal op met een schimmenspel, compleet met stal, het kindje in de kribbe, Jozef en Maria, de os en ezel, de herders met hun schapen, de wijzen en hoog daarboven de ster. Daarna lieten ze in optocht hun…

Mooie gedachtenisdienst

Foto: Anne Helmers Zondag 24 november hebben wij gemeenteleden herdacht die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hun namen werden genoemd en familieleden of vrienden ontstaken een kaars aan de Paaskaars. Als laatste ontstoken wij een kaars voor een eerder verloren dierbare van ieder van ons. Muzikale medewerking werd verleend door het Engelmunduskoor o.l.v. Philien…