Kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst om 10:00 uur.

De zondagse eredienst is het kloppend hart van het gemeente-zijn. Hier komen mensen samen om God en elkaar te ontmoeten; door te bidden, te zingen en uit de Bijbel te lezen. De predikanten betrekken de bijbelverhalen op wat er in de wereld gebeurt en op wat zich in mensenlevens afspeelt. Dit geeft inspiratie voor het dagelijks leven.
In de diensten wordt gezongen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013). We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

Komende kerkdiensten

 • Kerkdienst in De Moerberg

  26 april om 15:00 tot 15:30

  De diensten in de Moerberg worden om de week in de regel op vrijdagmiddag gehouden Iedereen is van h...

 • Kerkdienst

  28 april om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger is ds. C. Dahmen Ontvangstdienst door Esther Bijker en Ineke van Ee Bloemendienst do...

 • Kerkdienst in Breezicht

  4 mei om 10:30 tot 11:00

  Dodenherdenking Iedereen is van harte welkom in deze dienst

 • Kerkdienst in De Moerberg

  4 mei om 15:00 tot 15:30

  Dodenherdenking Iedereen is van harte welkom in deze dienst

 • Kerkdienst

  5 mei om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger is ds. Bart Stobbelaar Ontvangstdienst door Henny Stolk en Peter Herweijer Bloemendi...

Kerkdienst beluisteren

Het is mogelijk de kerkdienst rechtstreeks (kerkdienst-live) te volgen of een eerdere kerkdienst te beluisteren.     beluister een kerkdienst

Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen in de collectezak deponeren. Collectebonnen zijn te bestellen via IBAN NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Platanenstraat 23, IJmuiden. Wilt u meer hierover weten, neem contact op met Arend Selier, 0255-536082.

Eerdere kerkdiensten