Kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst om 10:00 uur.

De zondagse eredienst is het kloppend hart van het gemeente-zijn. Hier komen mensen samen om God en elkaar te ontmoeten; door te bidden, te zingen en uit de Bijbel te lezen. De predikanten betrekken de bijbelverhalen op wat er in de wereld gebeurt en op wat zich in mensenlevens afspeelt. Dit geeft inspiratie voor het dagelijks leven.
In de diensten wordt gezongen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013). We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

Komende kerkdiensten

 • Kerkdienst

  2 februari om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger is ds. Kees Lous Ontvangstdienst door Aad de Koning en Peter Herweijer Bloemendienst...

 • Kerkdienst

  9 februari om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger is ds. C. Dahmen Ontvangstdienst door Ingrid Rasmussens en Jannet Brink Bloemendiens...

 • Kerkdienst

  16 februari om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger is ds. Hans Hoekstra Ontvangstdienst door Ineke van Ee en Arnold van der Meer Bloeme...

 • Kerkdienst

  23 februari om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger is ds. Barbara de Groot Ontvangstdienst door Esther Bijker en Mien Tijl Bloemendiens...

Kerkdienst beluisteren

Het is mogelijk de kerkdienst rechtstreeks (kerkdienst-live) te volgen of een eerdere kerkdienst te beluisteren.     beluister een kerkdienst

Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen in de collectezak deponeren. Collectebonnen zijn te bestellen via IBAN NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Platanenstraat 23, IJmuiden. Wilt u meer hierover weten, neem contact op met Arend Selier, 0255-536082.

Eerdere kerkdiensten