Kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst om 10:00 uur.

De zondagse eredienst is het kloppend hart van het gemeente-zijn. Hier komen mensen samen om God en elkaar te ontmoeten; door te bidden, te zingen en uit de Bijbel te lezen. De predikanten betrekken de bijbelverhalen op wat er in de wereld gebeurt en op wat zich in mensenlevens afspeelt. Dit geeft inspiratie voor het dagelijks leven.
In de diensten wordt gezongen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013). We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

Komende kerkdiensten

 • Kerkdienst in Breezicht

  21 februari om 16:00 tot 16:30

  De diensten in Breezicht zijn in de regel de laatste donderdag van de maand om 16.00 uur. Iedereen i...

 • Kerkdienst in de Moerberg

  22 februari om 15:00 tot 15:30

  De diensten in de Moerberg zijn om de week. In de regel op vrijdagmiddag om 15.00 uur. Iedereen is v...

 • Kerkdienst

  24 februari om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger is ds. Bart Stobbelaar Ontvangstdienst door Arnold van der Meer en Aad de Koning Blo...

Kerkdienst beluisteren

Het is mogelijk de kerkdienst rechtstreeks (kerkdienst-live) te volgen of een eerdere kerkdienst te beluisteren.     beluister een kerkdienst

Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen in de collectezak deponeren. Collectebonnen zijn te bestellen via IBAN NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Platanenstraat 23, IJmuiden. Wilt u meer hierover weten, neem contact op met Arend Selier, 0255-536082.

Eerdere kerkdiensten