Kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst om 10:00 uur.

De zondagse eredienst is het kloppend hart van het gemeente-zijn. Hier komen mensen samen om God en elkaar te ontmoeten; door te bidden, te zingen en uit de Bijbel te lezen. De predikanten betrekken de bijbelverhalen op wat er in de wereld gebeurt en op wat zich in mensenlevens afspeelt. Dit geeft inspiratie voor het dagelijks leven.
In de diensten wordt gezongen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013). We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

    Komende kerkdiensten

 • Online Kerkdienst Pinksteren

  31 mei om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger is ds. Kees Lous Organist is Piet Dalebout De koster is Anton Bresser De eerste coll...

 • Online Kerkdienst

  7 juni om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger is ds. Barbara de Groot Organist is Piet Dalebout De koster is Anton Bresser De eers...

    Eerdere kerkdiensten

 • Online Kerkdienst

  24 mei om 10:00 tot 12:00

  Onze voorganger is ds. Barbara de Groot Organist is Syb Brink De koster is Anton Bresser De eerste c...

 • Online Hemelvaart Dienst

  21 mei om 10:00 tot 12:00

  Onze voorgangers zijn ds. Barbara de Groot en ds. Kees Lous Organist: Syb Brink Koster: Anton Bresse...

 • Online Kerkdienst

  17 mei om 10:00 tot 12:00

  Onze voorganger is ds. Kees Lous Organist is Syb Brink De koster is Anton Bresser De eerste collecte...

 • Online Rouwdienst Peter Herweijer

  12 mei om 12:30 tot 13:30

  Vol bewondering voor de nuchtere acceptatie waarmee hij zijn naderende einde tegemoet ging, moeten w...

 • Online kerkdienst

  10 mei om 10:00 tot 12:00

  Onze voorganger is ds. Barbara de Groot Organist is Piet Dalebout De koster is Anton Bresser Met med...

 • Online Kerkdienst

  3 mei om 10:00 tot 12:00

  Onze voorganger is ds. Barbara de Groot Organist is Syb Brink De koster is Anton Bresser De collecte...

Kerkdienst beluisteren

Het is mogelijk de kerkdienst rechtstreeks (kerkdienst-online) te volgen of een eerdere kerkdienst te beluisteren

beluister een kerkdienst
Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen in de collectezak deponeren. Collectebonnen zijn te bestellen via IBAN NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Platanenstraat 23, IJmuiden. Wilt u meer hierover weten, neem contact op met Arend Selier, 0255-536082.

    Terugblik op enkele kerkdiensten

Impressie beluisteren van de online diensten

Met instemming, waardering en ontroering hebben wij alle online diensten tot dusverre gevolgd. Liedboekjes erbij, de liturgie op de mobiel vanuit de ontvangen nieuwsbrief, de bijbel. Soms luisterden we op heel andere tijdstippen dan de gebruikelijke van 10.00 uur op zondagmorgen. Goed om zo verbonden te worden!  Dank daarvoor aan voorgangers, muzikanten en technici. Ben…

Online Kerkdienst Palmpasen

Onze voorganger was ds. Barbara de Groot Organist Syb Brink De Diaconie collecte is voor Kerk in Actie- 40-dagenproject. De Kerk collecte is voor het Onderhoudsfonds en de Instandhouding van de Eredienst. Juist nu is een bijdrage aan de collectes nodig. Online van harte aanbevolen! de online collectezak Orgelspel Welkom Bemoediging en groet Gebed Psalm 24: 1,2,3,4…

Online kerkdienst 15 maart

Een bijzondere kerkdienst Alleen de predikant, de organist, de ouderling van dienst, de koster en drie bezoekers waren aanwezig. Door de grote landelijke belangstelling was de website van Kerkomroep slecht of niet bereikbaar en kon niet iedereen de kerkdienst online volgen. De kerkdienst is geregistreerd en u kunt deze op een later moment terugluisteren en…

Mooie dienst voor jong en oud op 1e Kerstdag

Schimmenspel en bijzondere lantaarns In de dienst van 1e Kerstdag voerden de kinderen van de Kinderkerk het kerstverhaal op met een schimmenspel, compleet met stal, het kindje in de kribbe, Jozef en Maria, de os en ezel, de herders met hun schapen, de wijzen en hoog daarboven de ster. Daarna lieten ze in optocht hun…

Mooie gedachtenisdienst

Foto: Anne Helmers Zondag 24 november hebben wij gemeenteleden herdacht die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hun namen werden genoemd en familieleden of vrienden ontstaken een kaars aan de Paaskaars. Als laatste ontstoken wij een kaars voor een eerder verloren dierbare van ieder van ons. Muzikale medewerking werd verleend door het Engelmunduskoor o.l.v. Philien…