Kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst om 10:00 uur.

De zondagse eredienst is het kloppend hart van het gemeente-zijn. Hier komen mensen samen om God en elkaar te ontmoeten; door te bidden, te zingen en uit de Bijbel te lezen. De predikanten betrekken de bijbelverhalen op wat er in de wereld gebeurt en op wat zich in mensenlevens afspeelt. Dit geeft inspiratie voor het dagelijks leven.
In de diensten wordt gezongen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013). We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

    Komende kerkdiensten

 • Online Avondgebed

  8 april om 19:30 tot 20:00

  Avondgebed op woensdag 8 april Onze voorganger is ds. Barbara de Groot Pianist is Ben Helmers Openin...

 • Online Avondgebed Witte Donderdag

  9 april om 19:30 tot 20:00

  Avondgebed op Witte Donderdag 9 april Onze voorganger is ds. Barbara de Groot Organist is Syb Brink ...

 • Online Avondgebed Goede Vrijdag

  10 april om 19:30 tot 20:00

  Avondgebed op Goede Vrijdag 10 april Onze voorganger is ds. Kees Lous Organist Piet Dalebout, zang d...

 • Online Avondgebed Stille Zaterdag

  11 april om 19:30 tot 20:00

  Avondgebed op Stille Zaterdag 11 april Onze voorganger is ds. Kees Lous Organist is Piet Dalebout &n...

 • Online Paasdienst

  12 april om 10:00 tot 11:00

  Paasdienst op zondag 12 april Onze voorganger is ds. Barbara de Groot Organist is Piet Dalebout, zan...

Kerkdienst beluisteren

Het is mogelijk de kerkdienst rechtstreeks (kerkdienst-online) te volgen of een eerdere kerkdienst te beluisteren

beluister een kerkdienst
Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen in de collectezak deponeren. Collectebonnen zijn te bestellen via IBAN NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Platanenstraat 23, IJmuiden. Wilt u meer hierover weten, neem contact op met Arend Selier, 0255-536082.

    Eerdere kerkdiensten

    Terugblik op enkele kerkdiensten

Online Kerkdienst Palmpasen

Onze voorganger was ds. Barbara de Groot Organist Syb Brink De Diaconie collecte is voor Kerk in Actie- 40-dagenproject. De Kerk collecte is voor het Onderhoudsfonds en de Instandhouding van de Eredienst. Juist nu is een bijdrage aan de collectes nodig. Online van harte aanbevolen! de online collectezak Orgelspel Welkom Bemoediging en groet Gebed Psalm 24: 1,2,3,4…

Online kerkdienst 15 maart

Een bijzondere kerkdienst Alleen de predikant, de organist, de ouderling van dienst, de koster en drie bezoekers waren aanwezig. Door de grote landelijke belangstelling was de website van Kerkomroep slecht of niet bereikbaar en kon niet iedereen de kerkdienst online volgen. De kerkdienst is geregistreerd en u kunt deze op een later moment terugluisteren en…

Mooie dienst voor jong en oud op 1e Kerstdag

Schimmenspel en bijzondere lantaarns In de dienst van 1e Kerstdag voerden de kinderen van de Kinderkerk het kerstverhaal op met een schimmenspel, compleet met stal, het kindje in de kribbe, Jozef en Maria, de os en ezel, de herders met hun schapen, de wijzen en hoog daarboven de ster. Daarna lieten ze in optocht hun…

Mooie gedachtenisdienst

Foto: Anne Helmers Zondag 24 november hebben wij gemeenteleden herdacht die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hun namen werden genoemd en familieleden of vrienden ontstaken een kaars aan de Paaskaars. Als laatste ontstoken wij een kaars voor een eerder verloren dierbare van ieder van ons. Muzikale medewerking werd verleend door het Engelmunduskoor o.l.v. Philien…

Geslaagd Kunstlijn weekend

Iris Box ‘artist-in-residence’ van de Kunstlijn locatie Engelmunduskerk Kunstlijn Haarlem is een tweedaags evenement op het gebied van beeldende kunst. Een kunstenaar wordt uitgenodigd om onze ‘artist-in-residence’ te zijn. Dit jaar was dat Iris Box, een jonge Amsterdamse kunstenares. Zij exposeerde een ruimtelijke installatie, speciaal voor onze kerk ontworpen. De vorm van het werk is…