Kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst om 10:00 uur.

De zondagse eredienst is het kloppend hart van het gemeente-zijn. Hier komen mensen samen om God en elkaar te ontmoeten; door te bidden, te zingen en uit de Bijbel te lezen. De predikanten betrekken de bijbelverhalen op wat er in de wereld gebeurt en op wat zich in mensenlevens afspeelt. Dit geeft inspiratie voor het dagelijks leven.
In de diensten wordt gezongen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013). We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

Komende kerkdiensten

 • Kerkdienst in Breezicht

  27 september om 16:00 tot 16:30

  De diensten in Breezicht zijn in de regel de laatste donderdag van de maand om 16.00 uur Iedereen is...

 • Kerkdienst in de Moerberg

  28 september om 16:00 tot 16:30

  Diensten om de week in de regel op vrijdagmiddag om 16.00 uur Iedereen is van harte welkom

 • Samen onder een dak dienst in de Ichthuskerk

  30 september om 10:00 tot 11:00

  Voorganger: ds. Kees Lous

 • Kerkdienst

  7 oktober om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger is ds. H. Frömming uit Amsterdam Ontvangstdienst door Ank en Wim Mak Bloemendienst ...

 • Kerkdienst in de Moerberg

  13 oktober om 16:00 tot 16:30

  Diensten om de week in de regel op vrijdagmiddag om 16.00 uur Iedereen is van harte welkom

 • Kerkdienst

  14 oktober om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger is ds. Barbara de Groot Ontvangstdienst door Nel en Ouker de Jong Bloemendienst door...

Kerkdienst beluisteren

Het is mogelijk de kerkdienst rechtstreeks (kerkdienst-live) te volgen of een eerdere kerkdienst te beluisteren.     beluister een kerkdienst

Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen in de collectezak deponeren. Collectebonnen zijn te bestellen via IBAN NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Platanenstraat 23, IJmuiden. Wilt u meer hierover weten, neem contact op met Arend Selier, 0255-536082.

Eerdere kerkdiensten