Columns

Ons kerkgebouw is vanaf 6 juni weer in gebruik

We hebben lang gewacht: op zondag 6 juni ging de kerk weer open  Zolang het corona-virus niet onder controle is, is het niet mogelijk kerkdiensten te houden zoals we gewend waren. Dat kan alleen als we ons houden aan de voorschriften van het RIVM en de PKN met als belangrijkste regels: hygiëne en 1,5 meter afstand. Het aantal kerkgangers…

Meditatie van René de Reuver

Wachten Wachten: het is een opgave. In de lange rij voor de kassa, als asielzoeker op de behandeling van je zaak, op versoepeling van de coronamaatregelen. We wachten wat af in het leven. Hemelvaartsdag: de dag waarop we gedenken dat Jezus definitief afscheid nam van zijn leerlingen en naar de hemel ging. Vlak voor dat…

Teken van dood en teken van leven

Op woensdag 26 februari begint de Veertigdagentijd In 2019 hebben we ons aangesloten bij de wereldwijde traditie om op die dag in de kerk samen te komen voor Woord en gebed. Dat willen we dit jaar weer doen. Om 19.30 uur bent u welkom bij het avondgebed. Daaraan voorafgaat een maaltijd van sobere soep. Een…

Column: De wereld in!

“Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald.” Die zin uit het evangelie van Pasen raakt me altijd. De steen is weg! Dat betekent dat wat gesloten was, weer open is. Waar het leven ophield, blijkt een nieuw begin mogelijk te zijn. De enorme zwaarte van de steen is niet definitief. Onmogelijk toch? De steen was te zwaar…

Pasen, blijf wakker en bid!

Pasen, blijf wakker en bid! In de psalmen staat alles. Alle menselijke ervaring en ieder menselijk gevoel vind je er terug. Van peilloze eenzaamheid tot ooggestemd gejubel. Angst en twijfel, haat en nijd, trots, miskenning en zelfvoldaanheid. Het klagen en zuchten, hopen en verlangen, het staat in de psalmen. Maar dat alles staat er niet als beschrijving van de menselijke…

Licht van Christus!

Licht van Christus! “De Paaskaars is symbool voor het licht van Christus én het is een symbool van het geloof,” vertelt broeder Michaël van de abdij van Egmond. “In één afbeelding wordt als het ware verteld waar het in het christelijk geloof om gaat.” Een groep van 18 gemeenteleden is op een dinsdag in maart…