Ontvangst

Bij de ingang van de kerk zijn twee gemeenteleden die welkom heten en liedboeken en liturgieën uitreiken. Zij wijzen nieuwkomers graag de weg.
 

Contactpersoon:
Adrie van der Pijl, ouderling
0255-520587

stuur een mail

Ontvangst in de kerk