Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. 
Samenstelling

De organisatie bestaat uit twee predikanten, zes ouderlingen, zes diakenen en zeven ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad vergadert 6 keer per jaar.
De predikanten gaan de gemeente voor in de erediensten en op de weg van het geloof en dienstbaarheid.
De ouderlingen zijn er voor het pastoraat, de ‘herderlijke zorg’, in de gemeente.
De diakenen hebben als kerntaak te helpen waar geen helper is. Zij zetten zich in voor mensen in nood, dichtbij en ver weg.
De kerkrentmeesters zorgen voor het beheer van geld, gebouwen en goederen.

Taken

De belangrijkste taken van de kerkenraad zijn:
– Een gastvrij huis bieden voor jong en oud
– Samen uit de Bijbel lezen en leven
– Open zijn, elkaar aanvaarden
– Omzien naar elkaar
– Maatschappelijk betrokken zijn
– Helpen waar geen helper is

Moderamen

De vergaderingen van de Kerkenraad worden voorbereid door het Moderamen, het dagelijks bestuur. Het Moderamen bestaat uit voorzitter ds. Anne Helmers, predikant ds Kees Lous, de scriba a.i. Joke Stam, de voorzitter van de diakenen Liesbeth van der Lugt en de voorzitter van de kerkrentmeesters (vacature).

    Berichten van de kerkenraad

Gezamenlijk overleg Ichthuskerk en Engelmunduskerk

Op 11 oktober was er een gezamenlijk overleg van de moderamina van de Engelmunduskerk en de Ichthuskerk o.l.v. classispredikant ds Peter Verhoeff  

Koffievrijwilligers gezocht

koffie

Doet u mee om na de kerkdienst om de week koffie of thee te kunnen drinken? In de afgelopen periode hebben wij bijna elke zondag na de kerkdienst met elkaar koffie kunnen drinken. Dat werd zo op prijs gesteld dat bijna niemand terug wil naar alleen op de 1e zondag van de maand, zoals voor…

Ds Joke Zuidema stelt zich voor

Ds Joke Zuidema heeft haar intrek genomen in Velsen-Zuid en is begonnen als ambulant predikant in onze gemeente. Op de pagina Predikanten stelt zij zich aan ons voor.

Ontmoeting met ds Joke Zuidema

Een ambulant predikant voor onze gemeente Op vrijdag 11 juni jl. spraken Kees Lous, Joke Stam en Anne Helmers namens het moderamen met ds. Joke Zuidema (1961), ambulant predikant vanwege de PKN. Het was het zogenaamde “klikgesprek”. We hadden na afloop alle drie het gevoel dat het met de klik wel goed zat, en we…

Contactpersoon:
Joke Stam, ouderling-scriba a.i.
0255-520966

stuur een mail
Kerkenraadsvergaderingen:
  • 11 mei 2020
  • 22 juni 2020
  • 21 september 2020
  • 23 november 2020
  • 4 januari 2021
  • 8 maart 2021
Nieuws en vergaderverslagen:

RSIN: 824126695

KvK-nummer Engelmunduskerk: 76399966

Lees het Beleidsplan. De kerkenraad heeft het beleidsplan voor de periode 2017-2021 opgesteld. Hieraan wordt jaarlijks invulling gegeven.