Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. 
Samenstelling

De organisatie bestaat uit twee predikanten, zes ouderlingen, zes diakenen en zeven ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad vergadert 6 keer per jaar.
De predikanten gaan de gemeente voor in de erediensten en op de weg van het geloof en dienstbaarheid.
De ouderlingen zijn er voor het pastoraat, de ‘herderlijke zorg’, in de gemeente.
De diakenen hebben als kerntaak te helpen waar geen helper is. Zij zetten zich in voor mensen in nood, dichtbij en ver weg.
De kerkrentmeesters zorgen voor het beheer van geld, gebouwen en goederen.

Taken

De belangrijkste taken van de kerkenraad zijn:
– Een gastvrij huis bieden voor jong en oud
– Samen uit de Bijbel lezen en leven
– Open zijn, elkaar aanvaarden
– Omzien naar elkaar
– Maatschappelijk betrokken zijn
– Helpen waar geen helper is

Moderamen

De vergaderingen van de Kerkenraad worden voorbereid door het Moderamen, het dagelijks bestuur. Het Moderamen bestaat uit voorzitter (vacant), de beide predikanten ds. Barbara de Groot en ds. Kees Lous, de scriba a.i. Joke Stam, de voorzitter van de diakenen Liesbeth van der Lugt en de voorzitter van de kerkrentmeesters Arthur Weeber.

    Berichten van de kerkenraad

Graag uw financiële bijdrage voor kerkblad Samen

Kerkblad SAMEN Ons kerkblad SAMEN wordt onder een groot aantal gemeenteleden verspreid en er wordt veel waarde aan de papieren versie gehecht. Zoals bekend zijn er kosten aan SAMEN verbonden en wordt een vrijwillige bijdrage aan de ontvangers van het blad gevraagd. Echter, het totaal aan inkomsten op basis van vrijwillige bijdragen is op dit…

Bericht van het Open Venster

middag

Wie had in februari kunnen denken dat het onze laatste middag van het seizoen zou zijn? Wat hebben we een vreemde tijd meegemaakt. Voor velen van u ook een stille tijd, misschien wel te stil. We hadden gehoopt dat onze laatste middag wel door zou kunnen gaan, maar helaas…..geen kienen en dus ook geen prijsjes…

Paasgroet 2020

Licht, ontloken aan het donker Zondag is het Pasen! Voor het eerst sinds vele jaren kunnen wij het Paasfeest niet met elkaar in de kerk vieren. In de Paaswake op zaterdagavond wordt de nieuwe Passkaars binnen gebracht. Licht, ontloken aan het donker. De Paaskaars brandt daarna elke zondag. De vlam staat symbool voor Christus, wiens…

Kerkdiensten aangepast

In verband met de maatregelen rond het Corona-virus zijn de kerkdiensten van 15, 22 en 29 maart en van 5, 12, 19 en 26 april en van 3 mei alleen via internet te volgen. De kerkenraad verzoekt iedereen om niet naar de kerk te komen. Kent u iemand in uw omgeving die graag naar de kerk…

Contactpersoon:
Joke Stam, ouderling-scriba a.i.
0255-520966

stuur een mail
Kerkenraadsvergaderingen:
  • 25 november 2019
  • 6 januari 2020
  • 9 maart 2020
  • 11 mei 2020
  • 22 juni 2020
Vergaderverslagen:

Lees het Beleidsplan. De kerkenraad heeft het beleidsplan voor de periode 2017-2021 opgesteld. Hieraan wordt jaarlijks invulling gegeven.