Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. 
Samenstelling

De organisatie bestaat uit twee predikanten, zes ouderlingen, zes diakenen en zeven ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad vergadert 6 keer per jaar.
De predikanten gaan de gemeente voor in de erediensten en op de weg van het geloof en dienstbaarheid.
De ouderlingen zijn er voor het pastoraat, de ‘herderlijke zorg’, in de gemeente.
De diakenen hebben als kerntaak te helpen waar geen helper is. Zij zetten zich in voor mensen in nood, dichtbij en ver weg.
De kerkrentmeesters zorgen voor het beheer van geld, gebouwen en goederen.

Taken

De belangrijkste taken van de kerkenraad zijn:
– Een gastvrij huis bieden voor jong en oud
– Samen uit de Bijbel lezen en leven
– Open zijn, elkaar aanvaarden
– Omzien naar elkaar
– Maatschappelijk betrokken zijn
– Helpen waar geen helper is

Moderamen

De vergaderingen van de Kerkenraad worden voorbereid door het Moderamen, het dagelijks bestuur. Het Moderamen bestaat uit voorzitter (vacant), de beide predikanten ds. Barbara de Groot en ds. Kees Lous, de scriba a.i. Joke Stam, de voorzitter van de diakenen Liesbeth van der Lugt en de voorzitter van de kerkrentmeesters Arthur Weeber.

    Berichten van de kerkenraad

Bericht van het Open Venster

middag

Onze middag van 26 maart, waar mevrouw Kalis ons zou vertellen over ‘Rode Zakdoeken’, kon niet doorgaan. Dit geldt helaas ook voor het reisje van 22 april. De bloemmozaïeken in Anna Paulowna worden niet gemaakt en alle restaurants zijn gesloten. Misschien dat we volgend jaar deze tocht kunnen maken. 28 mei is onze laatste middag;…

Kerkdiensten aangepast

In verband met de maatregelen rond het Corona-virus zullen de kerkdiensten van 15, 22 en 29 maart en van 5, 12, 19 en 26 april alleen via internet te volgen zijn. De kerkenraad verzoekt iedereen om niet naar de kerk te komen. Kent u iemand in uw omgeving die graag naar de kerk komt? Geef dit…

De klokken luiden woensdag een kwartier lang

Hoop en troost Onze koster luidt vandaag de klokken van de Engelmunduskerk van 19:00 tot 19:15 uur om zo een boodschap van “hoop en troost” te geven voor iedereen die te maken heeft met het Coronavirus. De Raad van Kerken heeft alle kerken opgeroepen om mee te doen.   Het is de bedoeling dat de…

Nieuwsbrief PKN van 13 maart

Richtlijnen Coronavirus van de Protestantse Kerk in Nederland Scriba ds. René de Reuver: Gezien de maatregelen vanuit de overheid (donderdag 12 maart 15.15 uur) raden wij gemeenten aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020. Op…

Contactpersoon:
Joke Stam, ouderling-scriba a.i.
0255-520966

stuur een mail
Kerkenraadsvergaderingen:
  • 25 november 2019
  • 6 januari 2020
  • 9 maart 2020
  • 11 mei 2020
  • 22 juni 2020
Vergaderverslagen:

Lees het Beleidsplan. De kerkenraad heeft het beleidsplan voor de periode 2017-2021 opgesteld. Hieraan wordt jaarlijks invulling gegeven.