Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. 
Samenstelling

De organisatie bestaat uit twee predikanten, zes ouderlingen, zes diakenen en zeven ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad vergadert 6 keer per jaar.
De predikanten gaan de gemeente voor in de erediensten en op de weg van het geloof en dienstbaarheid.
De ouderlingen zijn er voor het pastoraat, de ‘herderlijke zorg’, in de gemeente.
De diakenen hebben als kerntaak te helpen waar geen helper is. Zij zetten zich in voor mensen in nood, dichtbij en ver weg.
De kerkrentmeesters zorgen voor het beheer van geld, gebouwen en goederen.

Taken

De belangrijkste taken van de kerkenraad zijn:
– Een gastvrij huis bieden voor jong en oud
– Samen uit de Bijbel lezen en leven
– Open zijn, elkaar aanvaarden
– Omzien naar elkaar
– Maatschappelijk betrokken zijn
– Helpen waar geen helper is

Moderamen

De vergaderingen van de Kerkenraad worden voorbereid door het Moderamen, het dagelijks bestuur. Het Moderamen bestaat uit voorzitter (vacant), de beide predikanten ds. Barbara de Groot en ds. Kees Lous, de scriba a.i. Joke Stam, de voorzitter van de diakenen Liesbeth van der Lugt en de voorzitter van de kerkrentmeesters (vacature).

    Berichten van de kerkenraad

Voedselbankactie van de diaconie

voedselbank

Het thema van de 40-dagentijd van Kerk in Actie is dit jaar: ‘Ik ben er voor jou’, geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid. Eén van deze werken is: ‘de hongerigen eten geven’ gebaseerd op Matteüs 25 vers 35: ‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’. De diaconie wil graag aansluiten bij dit thema…

Vooraankondiging!

afscheid

Begin mei van dit jaar gaat dominee Barbara de Groot beginnen op haar nieuwe werkplek in Amstelveen. Het is ons voornemen om haar op 24 april 2021 een groots afscheid te geven, natuurlijk wel ‘corona-style’. Op 25 april 2021 zal zij voor het  laatst bij ons voorgaan in de kerkdienst. Wij willen haar graag, naast…

Actie Kerkbalans: van 16 tot 30 januari 2021

Het thema van Kerkbalans 2021 is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ Er doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een…

Beroepingsbericht

Op donderdagavond 30 december kwam de voorzitter van de wijkkerkenraad van de Paaskerk te Amstelveen op bezoek bij ds de Groot en haar gezin. “Zij heeft mij de brief overhandigd waarin staat dat de Paaskerk mij heeft verkozen tot hun nieuwe predikant en daarom een beroep op mij heeft uitgebracht. Er is natuurlijk al een…

Contactpersoon:
Joke Stam, ouderling-scriba a.i.
0255-520966

stuur een mail
Kerkenraadsvergaderingen:
  • 11 mei 2020
  • 22 juni 2020
  • 21 september 2020
  • 23 november 2020
  • 4 januari 2021
  • 8 maart 2021
Nieuws en vergaderverslagen:

KvK-nummer Engelmunduskerk: 76399966

Lees het Beleidsplan. De kerkenraad heeft het beleidsplan voor de periode 2017-2021 opgesteld. Hieraan wordt jaarlijks invulling gegeven.