Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. 
Samenstelling

De organisatie bestaat uit twee predikanten, zes ouderlingen, zes diakenen en zeven ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad vergadert 6 keer per jaar.
De predikanten gaan de gemeente voor in de erediensten en op de weg van het geloof en dienstbaarheid.
De ouderlingen zijn er voor het pastoraat, de ‘herderlijke zorg’, in de gemeente.
De diakenen hebben als kerntaak te helpen waar geen helper is. Zij zetten zich in voor mensen in nood, dichtbij en ver weg.
De kerkrentmeesters zorgen voor het beheer van geld, gebouwen en goederen.

Taken

De belangrijkste taken van de kerkenraad zijn:
– Een gastvrij huis bieden voor jong en oud
– Samen uit de Bijbel lezen en leven
– Open zijn, elkaar aanvaarden
– Omzien naar elkaar
– Maatschappelijk betrokken zijn
– Helpen waar geen helper is

Moderamen

De vergaderingen van de Kerkenraad worden voorbereid door het Moderamen, het dagelijks bestuur. Het Moderamen bestaat uit voorzitter Dirk Tamerius, predikant ds. Kees Lous, de scriba a.i. Joke Stam, de voorzitter van de diakenen Liesbeth van der Lugt en de secretaris van de kerkrentmeesters Nils Rasmussens.

JP 22-23JP 23-24

    Berichten van de kerkenraad

Startzondag

17 september – Ga mee! Dit is het thema van onze startzondag en tevens het jaarthema van de Protestantse Kerk. Deze startzondag is op 17 september en het lijkt ons…

Bloemen op 4 mei

Op 4 mei Nationale Dodenherdenking werd door afgevaardigden Annekee Eggermont en Joke Stam namens de Ichthuskerk en de Engelmunduskerk een boeket neergelegd bij het monument aan het Plein 1945.

vacature

Onze gemeente heeft toestemming gekregen om een nieuwe predikant voor 80 % te beroepen. De vacature is geplaatst op de website van de PKN, www.protestantsekerk.nl/vacatures.  De advertentie geeft informatie over…

Paascollecte 2023

Het is Pasen. Na veertig dagen van inkeer en bezinning vieren we het feest van Jezus’ opstanding, die Zijn leven uit liefde voor ons heeft gegeven. Het geeft ons hoop…

Koffie op woensdag 1 x naar Koffie op donderdag

Woensdagochtend 26 april willen we verplaatsen naar donderdag 27 april. Dit in verband met Koningsdag. Dan kunnen we net als vorig jaar samen de televisie uitzending bekijken. Dit onder het…

Top 2000 concert in de tuin

Op zaterdagavond 17 juni is er een Top 2000 dienst in de tuin van de Engelmunduskerk, een koor, een band, mooie verhalen en genieten voor belangstellenden, kerkgangers en iedereen die…

Contactpersoon:
Joke Stam, ouderling-scriba a.i.
0255-520966

stuur een mail
Kerkenraadsvergaderingen:
  • 26 september 2022
  • 21 november 2022
  • 2 januari 2023
  • 13 maart 2023
  • 15 mei 2023
  • 19 juni 2023

RSIN: 824126695

KvK-nummer Engelmunduskerk: 76399966

Lees het Beleidsplan. De kerkenraad heeft het beleidsplan voor de periode 2022-2027 opgesteld. Hieraan wordt jaarlijks invulling gegeven.