Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. 
Samenstelling

De organisatie bestaat uit twee predikanten, zes ouderlingen, zes diakenen en zeven ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad vergadert 6 keer per jaar.
De predikanten gaan de gemeente voor in de erediensten en op de weg van het geloof en dienstbaarheid.
De ouderlingen zijn er voor het pastoraat, de ‘herderlijke zorg’, in de gemeente.
De diakenen hebben als kerntaak te helpen waar geen helper is. Zij zetten zich in voor mensen in nood, dichtbij en ver weg.
De kerkrentmeesters zorgen voor het beheer van geld, gebouwen en goederen.

Taken

De belangrijkste taken van de kerkenraad zijn:
– Een gastvrij huis bieden voor jong en oud
– Samen uit de Bijbel lezen en leven
– Open zijn, elkaar aanvaarden
– Omzien naar elkaar
– Maatschappelijk betrokken zijn
– Helpen waar geen helper is

Moderamen

De vergaderingen van de Kerkenraad worden voorbereid door het Moderamen, het dagelijks bestuur. Het Moderamen bestaat uit voorzitter ds. Anne Helmers, predikant ds Kees Lous, de scriba a.i. Joke Stam, de voorzitter van de diakenen Liesbeth van der Lugt en de secretaris van de kerkrentmeesters Nils Rasmussens.

JP

    Berichten van de kerkenraad

Top 2000 concert in de tuin

Op zaterdagavond 17 juni is er een Top 2000 dienst in de tuin van de Engelmunduskerk, een koor, een band, mooie verhalen en genieten voor belangstellenden, kerkgangers en iedereen die…

Hulpvraag voor kinderen COA-locatie Driehuis

Het COA heeft opnieuw onze hulp gevraagd voor ca 65 alleenstaande jongens van 15, 16 en 17 jaar. Zij zijn sinds kort gehuisvest in de nieuwe COA-locatie in Driehuis. Er…

De Herdertjestocht komt er weer aan

Na twee jaar onderbreking is de Herdertjestocht weer terug! We gaan de Herdertjestocht doen met vijf groepen. Elke groep bestaat uit ongeveer 25 kinderen plus hun begeleiders. Kinderen mogen alleen…

Diaconieactie voor kinderen Asielschip

Via Welzijn Velsen kreeg dominee Joke Zuidema het verzoek of de gezamenlijke  diaconieën van Velsen iets zouden kunnen betekenen voor de bewoners van het schip. Op dit moment verblijven er…

Sinterklaasactie 2022 Speelgoed inzamelen

Sinterklaasfeest voor gezinnen met een kleine beurs mogelijk maken In de maand november organiseert het Sociaal Wijkteam Velsen in samenwerking met Velison Wonen, Woningbedrijf Velsen, Citymarketing Velsen en Gemeente Velsen…

Gebruikte sportkleding voor kinderen van de Silja Europa

De kinderen aan boord van de Silja Europa gaan volgende week naar school. Maar ze hebben geen sportkleding! Daarom  het verzoek om gebruikte sportkleding te doneren voor deze kinderen. Heeft…

Contactpersoon:
Joke Stam, ouderling-scriba a.i.
0255-520966

stuur een mail
Kerkenraadsvergaderingen:
  • 26 september 2022
  • 21 november 2022
  • 2 januari 2023
  • 13 maart 2023
  • 15 mei 2023
  • 19 juni 2023

RSIN: 824126695

KvK-nummer Engelmunduskerk: 76399966

Lees het Beleidsplan. De kerkenraad heeft het beleidsplan voor de periode 2022-2027 opgesteld. Hieraan wordt jaarlijks invulling gegeven.