Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. 
Samenstelling

De organisatie bestaat uit twee predikanten, zes ouderlingen, zes diakenen en zeven ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad vergadert 6 keer per jaar.
De predikanten gaan de gemeente voor in de erediensten en op de weg van het geloof en dienstbaarheid.
De ouderlingen zijn er voor het pastoraat, de ‘herderlijke zorg’, in de gemeente.
De diakenen hebben als kerntaak te helpen waar geen helper is. Zij zetten zich in voor mensen in nood, dichtbij en ver weg.
De kerkrentmeesters zorgen voor het beheer van geld, gebouwen en goederen.

Taken

De belangrijkste taken van de kerkenraad zijn:
– Een gastvrij huis bieden voor jong en oud
– Samen uit de Bijbel lezen en leven
– Open zijn, elkaar aanvaarden
– Omzien naar elkaar
– Maatschappelijk betrokken zijn
– Helpen waar geen helper is

Moderamen

De vergaderingen van de Kerkenraad worden voorbereid door het Moderamen, het dagelijks bestuur. Het Moderamen bestaat uit voorzitter ds. Anne Helmers, predikant ds Kees Lous, de scriba a.i. Joke Stam, de voorzitter van de diakenen Liesbeth van der Lugt en de secretaris van de kerkrentmeesters Nils Rasmussens.

    Berichten van de kerkenraad

Paasgroetenactie 13 en 20 februari

Paasgroetenactie 2022   Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het…

We kunnen weer samenkomen in de kerk

In navolging op de persconferentie van 14 januari 2022, en het advies van de PKN en het CIO mogen weer kerkgangers in de Engelmunduskerk worden toegelaten. Dat is alleen mogelijk als u zich vooraf aanmeldt. Tijdens het lopen in de kerkzaal zijn mondkapjes voor iedereen verplicht. De zitplaatsen zijn aangegeven met groene stickers. Zoals altijd zijn…

Aktie Kerkbalans 2022

Geef vandaag voor de kerk van morgen Van 15 to 29 januari 2022 wordt de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden. De inzameling komt geheel ten goede aan de plaatselijke Engelmunduskerk gemeente Velsen Zuid / IJmuiden Oost. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Kerkelijke gemeenten krijgen nu eenmaal geen subsidie…

Opbrengst DE-puntenactie

Wat heeft u een hoeveelheid DE-punten bijeengebracht…geweldig! Na sorteren en tellen kunnen we melden dat de opbrengst 61.585 punten is. Dat levert ongeveer 125 pakken koffie op voor de Voedselbank. Dat is een mooie aanvulling van de kerstpakketten. Hartelijk dank! De diaconie.

Contactpersoon:
Joke Stam, ouderling-scriba a.i.
0255-520966

stuur een mail
Kerkenraadsvergaderingen:
  • 11 mei 2020
  • 22 juni 2020
  • 21 september 2020
  • 23 november 2020
  • 4 januari 2021
  • 8 maart 2021
Nieuws en vergaderverslagen:

RSIN: 824126695

KvK-nummer Engelmunduskerk: 76399966

Lees het Beleidsplan. De kerkenraad heeft het beleidsplan voor de periode 2017-2021 opgesteld. Hieraan wordt jaarlijks invulling gegeven.