Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. 
Samenstelling

De organisatie bestaat uit twee predikanten, zes ouderlingen, zes diakenen en zeven ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad vergadert 6 keer per jaar.
De predikanten gaan de gemeente voor in de erediensten en op de weg van het geloof en dienstbaarheid.
De ouderlingen zijn er voor het pastoraat, de ‘herderlijke zorg’, in de gemeente.
De diakenen hebben als kerntaak te helpen waar geen helper is. Zij zetten zich in voor mensen in nood, dichtbij en ver weg.
De kerkrentmeesters zorgen voor het beheer van geld, gebouwen en goederen.

Taken

De belangrijkste taken van de kerkenraad zijn:
– Een gastvrij huis bieden voor jong en oud
– Samen uit de Bijbel lezen en leven
– Open zijn, elkaar aanvaarden
– Omzien naar elkaar
– Maatschappelijk betrokken zijn
– Helpen waar geen helper is

Moderamen

De vergaderingen van de Kerkenraad worden voorbereid door het Moderamen, het dagelijks bestuur. Het Moderamen bestaat uit voorzitter Dirk Tamerius, predikant ds. Kees Lous, de scriba Liesbeth van der Lugt, de voorzitter van de diakenen en de secretaris van de kerkrentmeesters Nils Rasmussens.

JP 23-24JP 24-25

    Berichten van de kerkenraad

Jeugddienst ‘Het leven is een feestje’

Op zondag 16 juni om 10:00 uur is er een jeugddienst in onze Engelmunduskerk Thema: ‘Het leven is een feestje’. De dienst wordt voorbereid door de Plubers-groep, dat zijn de jongeren…

Jubileum ds. Kees Lous

Zondag 12 mei hebben we met elkaar het jubileum gevierd dat Kees 25 jaar aan onze beide gemeenten is verbonden. Dit vond plaats in een SOEDdienst in de Ichthuskerk. Na…

Overlijden van ds. Germa Rietberg

Ons bereikte het verdrietige nieuws van het overlijden op 7 februari van ds. Germa Rietberg. Germa is verbonden geweest aan onze Engelmunduskerk van 1 januari 2012 tot Pinksteren 2014. De…

Warm welkom voor ds. Regina Davelaar

Op 7 januari werd ds. Regina Davelaar in een mooie kerkdienst aan onze gemeente verbonden. Ds. Kees Lous nam haar de gelofte af en voorzitter Dirk Tamerius verwelkomde haar namens…

Stappen ter voorbereiding op….

Als kerkenraad zijn wij druk bezig met de voorbereiding van de intrede van ds Regina Davelaar. Hiervoor moeten allerlei formulieren klaargemaakt worden voor de Classis. Zoals u weet, gaan de…

Mededeling aan de gemeente

Beste gemeenteleden, Dankbaar en blij kan de kerkenraad meedelen dat, nadat zaterdag 16 september het beroep op mevr. ds. Regina Davelaar is uitgebracht, zij dit beroep meteen heeft aanvaard. Het…

Contactpersoon:
Liesbeth van der Lugt, scriba
06-8398 0623

stuur een mail
Kerkenraadsvergaderingen:
  • 26 september 2022
  • 21 november 2022
  • 2 januari 2023
  • 13 maart 2023
  • 15 mei 2023
  • 19 juni 2023

RSIN: 824126695

KvK-nummer Engelmunduskerk: 76399966

Lees het Beleidsplan. De kerkenraad heeft het beleidsplan voor de periode 2022-2027 opgesteld. Hieraan wordt jaarlijks invulling gegeven.