Organisten

Het team van organisten bestaat uit Syb Brink en Piet Dalebout
Biografie van Syb Brink
Syb Brink is een van de twee vaste organisten van de Engelmunduskerk. Hij kreeg vanaf zijn dertiende jaar orgelles van Jan te Loo, toenmalig koordirigent van de Nieuwe Kerk in IJmuiden en lid van het organistenteam van het Antonius Ziekenhuis in IJmuiden.

Vanaf zijn zeventiende tot en met eenentwintigste jaar kreeg hij les van Klaas Bolt, toenmalige kerkorganist van de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem. Vanaf midden jaren ’60 was hij lid van het organistenteam van het bovengenoemde Antonius Ziekenhuis, sinds 1970 van het nieuwe Zeeweg Ziekenhuis. In 1978, als lid van ditzelfde team, werd hij ook organist van het toen nieuw geopende Verpleeghuis Velserduin in Driehuis. Sinds 2015 vervult hij deze functie in het gelijknamige verpleeghuis in IJmuiden.

Sinds midden jaren ’60 was hij regelmatig invallend organist in de Engelmunduskerk en verder in de Goede Herderkerk en de Nieuwe Kerk in IJmuiden. Sinds 1983 is hij vast aangesteld in een halve post in de Engelmunduskerk.

Biografie van Piet Dalebout

Piet Dalebout is geboren en opgegroeid in Zeeland en na zijn studie naar Velsen verhuisd. Hij kreeg  orgelles en later ook pianoles aan de Zeeuwse muziekschool. Dit werd bij het Kunstencentrum in Velsen voortgezet.
Hij was organist te Zonnemaire en Brouwershaven en later jarenlang in de prachtige historische kerken van Noordgouwe en Dreischor. Hij speelde vaak samen met zijn inmiddels overleden broer, die hem ook les gaf.

In Velsen speelt hij eenmaal per maand in de Ichthuskerk en is invalorganist in de Nieuwe Kerk. Een aantal jaren is hij een van de organisten geweest van de Noorderkerk te Velsen-Noord.
In de dienst van zondag 8 oktober 2017 ontving Piet Dalebout een zegen. Na een periode als inval-organist is hij toen naast Syb Brink vaste organist van de kerk geworden.

Joop Marechal

Joop Marechal heeft jaren de aangepaste Gezinsdiensten begeleid. Hij deed dat met hart ziel. Ook was hij onze invalorganist. Hij overleed op 20 april 2020.

Afscheid Jaap Haringa

Jaap Haringa is vele jaren een van onze vaste organisten geweest. Hij begon in 1983 als cantor-organist van de Engelmunduskerk, was vervolgens senior-organist. In de kerstnachtdienst van 24 december 2016 speelde Jaap Haringa voor het laatst als een van de vaste organisten. Na ruim 30 jaar kan dat gerust het einde van een tijdperk genoemd worden. God zij dank voor Jaaps muzikaliteit en dienstbaarheid!

Orgels

Het hoofdorgel van Flentrop is begin 2023 gerestaureerd. Meer informatie over het hoofdorgel en het koororgel is te vinden op de website orgelsnoordholland. Zie ook de interieurpagina van Bijzonder monument.

Contactpersoon:
Syb Brink
023-5390658

stuur een mail
Syb Brink

Syb Brink


Organist Piet Dalebout

Piet Dalebout

 

Jubileum van de beide organisten

Jubileum Jaap Haringa en Syb Brink

Sponsor een (deel van een) orgelpijp

"*" geeft vereiste velden aan

Vul hier in: uw naam of 'anoniem'*