Predikant

Aan de Engelmunduskerk is een predikant verbonden. Die gaat voor in de dienst op zondag. Hij is beschikbaar om met ieder die dat wil in gesprek te gaan. Er zijn genoeg situaties in het leven die daar aanleiding toe geven. Samen met de kerkenraad geeft de predikant leiding aan de gemeente.

Ds. Kees Lous stelt zich voor

“Wij zijn de eersten niet die geloven. Om te blijven geloven richting de toekomst toe is het goed om te weten en te ervaren dat ons heel veel gestolde geloofservaring wordt aangereikt door hen die ons in het geloof voorgingen. In Oud Velsen is prachtig zichtbaar in onze aloude Engelmunduskerk ‘waar nog de wolk gebeden hangt, van die zijn voorgegaan’. Ik weet me heel bewust een schakeltje aan het eind van die lange ketting van gelovigen. Dat inzicht relativeert ook. In gesprekken met mensen binnen en buiten de gemeente merk ik steeds weer dat het leven hier en nu in sterke mate verbonden is met het verleden. Je moet het verleden kennen om in het geloof verder naar Gods toekomst te kunnen reizen. Ik ben geboren en getogen op Walcheren. Na mijn studie theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam ben ik predikant geworden in Oosternijkerk, een klein dorp in het noorden van Friesland. Nu ben ik voor 50% predikant in deze gemeente, en voor de andere 50% in de Protestantse Gemeente te IJmuiden. Wij, mijn vrouw, onze drie kinderen en ikzelf, voelen ons in deze kuststreek thuis.”

stuur een mail

ds. Kees Lous
0255-524473

stuur een mail