Predikanten

Aan de Engelmunduskerk zijn twee predikanten verbonden. Zij gaan voor in de dienst op zondag. Ze zijn beschikbaar om met ieder die dat wil in gesprek te gaan. Er zijn genoeg situaties in het leven die daar aanleiding toe geven. Samen met de kerkenraad geven de predikanten leiding aan de gemeente.
Ds. Barbara de Groot stelt zich voor

“Al sinds de 8e eeuw is hier op deze plek een kerk. Het is daarom bijzonder om hier in de kerk voor te gaan. Zo’n historie! En tegelijk is het heel gewoon, want al zoveel mensen kwamen hier de eeuwen door. Gewoon en bijzonder, dat vind ik ook van de gesprekken die ik met mensen heb. Over het ‘gewone leven’, dat tegelijkertijd door alles wat er gebeurt in een mensenleven ook altijd bijzonder is. Ik geloof gewoon dat voor God elk mens bijzonder is.
Sinds oktober 2012 ben ik predikant. Dit is mijn eerste gemeente. Ik voel me thuis in de gemeente Velsen, samen met mijn gezin (man en drie kinderen). Vóór mijn studietijd in Amsterdam woonde ik ook een paar jaar in Velsen, in Santpoort-Noord. Geboren en opgegroeid ben ik in Haarlem.”

Ds. Kees Lous stelt zich voor

“Wij zijn de eersten niet die geloven. Om te blijven geloven richting de toekomst toe is het goed om te weten en te ervaren dat ons heel veel gestolde geloofservaring wordt aangereikt door hen die ons in het geloof voorgingen. In Oud Velsen is prachtig zichtbaar in onze aloude Engelmunduskerk ‘waar nog de wolk gebeden hangt, van die zijn voorgegaan’. Ik weet me heel bewust een schakeltje aan het eind van die lange ketting van gelovigen. Dat inzicht relativeert ook. In gesprekken met mensen binnen en buiten de gemeente merk ik steeds weer dat het leven hier en nu in sterke mate verbonden is met het verleden. Je moet het verleden kennen om in het geloof verder naar Gods toekomst te kunnen reizen. Ik ben geboren en getogen op Walcheren. Na mijn studie theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam ben ik predikant geworden in Oosternijkerk, een klein dorp in het noorden van Friesland. Nu ben ik voor 50% predikant in deze gemeente, en voor de andere 50% in de Protestantse Gemeente te IJmuiden. Wij, mijn vrouw, onze drie kinderen en ikzelf, voelen ons in deze kuststreek thuis.”

ds. Barbara de Groot
0255-578978

ds. Barbara de Groot

stuur een mail

ds. Kees Lous
0255-524473

stuur een mail