Predikanten

Aan de Engelmunduskerk is een predikant verbonden. Die gaat voor in de dienst op zondag. Hij is beschikbaar om met ieder die dat wil in gesprek te gaan. Er zijn genoeg situaties in het leven die daar aanleiding toe geven. Samen met de kerkenraad geeft de predikant leiding aan de gemeente. Sinds de zomer van 2021 is er een vacature voor een tweede predikant.
Daarnaast is per september 2021 een ambulante predikant aan onze gemeente verbonden voor een periode van maximaal twee jaar.
Op dit moment is er een vacature voor een nieuwe predikant.
Lees de advertentie

 

Ds. Kees Lous stelt zich voor

“Wij zijn de eersten niet die geloven. Om te blijven geloven richting de toekomst toe is het goed om te weten en te ervaren dat ons heel veel gestolde geloofservaring wordt aangereikt door hen die ons in het geloof voorgingen. In Oud Velsen is prachtig zichtbaar in onze aloude Engelmunduskerk ‘waar nog de wolk gebeden hangt, van die zijn voorgegaan’. Ik weet me heel bewust een schakeltje aan het eind van die lange ketting van gelovigen. Dat inzicht relativeert ook. In gesprekken met mensen binnen en buiten de gemeente merk ik steeds weer dat het leven hier en nu in sterke mate verbonden is met het verleden. Je moet het verleden kennen om in het geloof verder naar Gods toekomst te kunnen reizen. Ik ben geboren en getogen op Walcheren. Na mijn studie theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam ben ik predikant geworden in Oosternijkerk, een klein dorp in het noorden van Friesland. Nu ben ik voor 50% predikant in deze gemeente, en voor de andere 50% in de Protestantse Gemeente te IJmuiden. Wij, mijn vrouw, onze drie kinderen en ikzelf, voelen ons in deze kuststreek thuis.”

Ds. Joke Zuidema stelt zich voor

Theologie studeren betekende voor mij ruimte ervaren. Ik heb genoten van de studie, die ik gedaan heb nadat ik al langere tijd als diëtist werkte. Toen ik klaar was met de (deeltijd)studie in Utrecht en Amsterdam, wilde ik graag iets doen met de opgedane kennis. Vooral zou ik graag het ervaren van die ruimte willen doorgeven: voor mij draait het daarom in heel veel bijbelse verhalen. Samen op zoek gaan, zonder pasklare antwoorden, dat is waarvoor mensen elkaar in de kerk opzoeken. Daar lever ik graag een bijdrage aan.

Ik ben eerst in Nijverdal in de kerk gaan werken en later predikant geworden in Geleen. Daar heb ik met veel plezier alle facetten van het kerkelijk werk gedaan. Ik geniet van het verzorgen van mooie vieringen, maar ook van ontmoetingen met mensen, leerhuizen, activiteiten met de jeugd, interreligieuze contacten. Jammer dat na acht jaar financiële problemen in de kerk zorgden dat ik elders werk zocht. Ik ben daarom geestelijk verzorger geworden in verpleeghuizen en later ook coach voor medewerkers, individueel en in teamverband.

Nu vind ik het erg mooi dat ik nog weer als gemeentepredikant aan het werk kan gaan. En doordat ik hier in Velsen-Zuid terecht kwam, ben ik ook weer terug in de regio waar ik vandaan kom. Mijn ervaringen als coach wil ik combineren met een opleiding tot interimpredikant, die in januari 2022 van start zal gaan.

….

ds Kees Lous
0255-524473

stuur een mail

ds Joke Zuidema
06 – 38 014 580

stuur een mail