Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst bevestiging ambtsdrager

4 september 2022 om 10:00 tot 11:30

Onze voorganger is ds Kees Lous
Ontvangstdienst: Fam. Mak
Kinderkerk: Elisabeth van den Bos
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens

volg de kerkdienst met beeld en geluid    beluister de kerkdienst   

De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk
Online van harte aanbevolen! de online collectezak

Orde van Dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 136: 1 en 2

Stil Gebed, Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 136: 13

Smeekgebed

Zingen: Lied 654: 1 en 6

Gebed van de zondag

Kinderen naar kinderkerk

Schriftlezing: Lucas 14: 25-33

Zingen: Lied 313: 2 en 5

Preek

Zingen: Lied 913: 1 en 3

Presentatie

Gemeente, tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de naam bekend gemaakt van Tienke van de Putte die bevestigd zal worden in het ambt van diaken.

V: Kan Tienke zonder bezwaar in het ambt bevestigd worden?

VZ: Er zijn geen wettige bezwaren tegen haar ingebracht.

V: Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn. Tienke is dus waardig om het ambt van diaken op zich te nemen en in het ambt bevestigd te worden. Loven wij de Heer.

A: Wij danken God.

Tienke komt uit de kerk  naar voren

Opdracht

In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit werk verrichten ziende op Hem die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen.

Deze dienstbaarheid in Christus’ naam krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van de diakenen. Vanouds hebben zij de taak om de tafel  te bedienen, met inachtneming van het Woord van God, dat de behoeftigen niet worden beschaamd.                                                            Zij zamelen de gaven der gemeente in om allen, die hulp nodig hebben -binnen of buiten de kerk, dichtbij en veraf-  te doen delen in de liefde van Christus. Metterdaad en biddenderwijs komen zij op voor het recht van de arme die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft.  Zo zullen zij bevorderen dat rijken en armen elkaar ontmoeten, want allen zijn zij schepselen van de Heer. Aan deze verbondenheid met alle mensen en met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer, als zij brood en beker doen rondgaan, en wij de dood van de Heer verkondigen, totdat Hij komt.

Gelofte

Tienke, je bent bereid het ambt van diaken in onze gemeente op je te nemen:

Voel je je gesteund door de gemeente om het ambt op je te nemen?

Aanvaard je de Heilige Schrift als enige regel van het geloof en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?

Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

Beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk tot je kennis komt, en beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van de kerk?

Tienke, wat is daarop je antwoord?

Antwoord Tienke ‘Ja’.

Laten wij tot God bidden met het zingen van LIED 360:  1 en 3

Gezegend bent U, Heer onze God, die Israël uit Egypte hebt bevrijd  en uitgeleid door de dienst van Mozes, Mirjam en Aäron.                    U, die uw volk profeten, priesters en koningen hebt gegeven,  mensen in uw dienst, gezalfd met uw Geest.

Gezegend bent U, Heer onze God, die uw Zoon hebt gezonden, Jezus Messias, die kwam om te dienen                                                      en mensen heeft aangespoord om in zijn naam elkaar bij te staan en de weg te wijzen.

U bent het, die in het heden uw gemeente  dienaren en dienaressen schenkt om haar te verzorgen, te leren en te leiden                              en zo uw volk toe te rusten tot goede woorden en werken.

Tienke krijgt de handdruk.

Laten we bidden:  God, onze hemelse Vader heeft jw bereid gevonden tot zijn heilige dienst.                                                                          Hij mag jw met zijn Geest verlichten en je sterken door zijn hand; dat je  je ambt mag vervullen                                                                      door getrouw en vruchtbaar te wandelen tot glorie van zijn Naam en tot verbreiding van het Rijk van zijn Zoon Jezus Christus.

A: Amen

Wij bidden U, Geeft u haar die nu in het ambt is bevestigd dat zij gehoorzaam aan uw roepstem en vertrouwend op uw beloften,                  vrijmoedig haar taak opvat tot eer van uw Naam, tot vreugde voor ons allen door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon,                            die met U in de eenheid van de Heilige Geest, leeft en regeert in eeuwigheid.

A: Amen

Aanvaarding en verwelkoming                                                                                       (Gemeente gaat staan)

Gemeente, Dit is uw nieuwe ambtsdrager. Wilt u haar in uw midden ontvangen en haar hooghouden in haar ambt?

A: dat willen wij van harte

Zingen: Lied 362: 1 en 2

(De bevestigde ambtsdrager gaat weer zitten op haar plaats in de kerk)

Dankzegging en voorbeden

Kinderen terug uit kinderkerk

Slotlied: Lied 971 geheel

Zegen

Gezongen Amen

Gegevens

Datum:
4 september 2022
Tijd:
10:00 tot 11:30
Evenement Categorieën:
, ,

Organisator

Kerkenraad

Locatie

Kerkzaal
Kerkplein 1
Velsen-Zuid, 1981 BH Nederland
+ Google Maps

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment