Eigen kerknieuws

Goed nieuws uit de kinderkerk

Goed nieuws, dat kunnen we allemaal wel gebruiken nu! Dus begin ik daar maar meteen mee. We zijn namelijk alweer volop bezig met de voorbereiding voor de Adventsperiode. En het thema in de Kind op Zondag, waar we deze periode weer mee gaan werken, is: “Goed nieuws”. Dat is er natuurlijk volop, voor wie het…

De doden gedenken om wie ze waren

De laatste zondag van het kerkelijk jaar (22 november) is de Gedachtenisdienst, waarin we de overleden gemeenteleden gedenken door hun namen te noemen en daarbij een kaars aan te steken. Veel kerken zetten hun deuren al begin november open op 1 of 2 november (Allerheiligen en Allerzielen). Omdat het niet mogelijk is met veel mensen…

Nieuwe coronaregels voor onze kerkdiensten

Het Kabinet heeft strengere maatregelen afgekondigd die gevolgen hebben voor onze kerkdiensten. Als Engelmunduskerk volgen wij het dringend advies om mondkapjes te gebruiken in de kerk. Dat betekent dat de gastpersonen die u ontvangen en een plaats wijzen een mondkapje dragen. U kunt dat ook doen en zodra u op uw plaats zit is dat…

Welkom terug in de kinderkerk

Vanaf zondag 16 augustus zijn er weer kinderkerkdiensten! In eerste instantie om de week en we zullen dan het hele uur (van 10 tot 11) in onze eigen ruimte zijn. Alleen voor de zegen – aan het einde van de dienst – komen we de kerk in; dan blijven we op het liturgisch centrum. De…

Ons kerkgebouw is weer in gebruik

We hebben lang gewacht: op zondag 9 augustus is de kerk weer open gegaan  Omdat het corona-virus nog lang niet verdwenen is, is het niet mogelijk kerkdiensten te houden zoals we gewend waren. Dat kan alleen als we ons houden aan de voorschriften van het RIVM en de PKN met als belangrijkste regels: hygiëne en 1,5 meter afstand. Het aantal…

Jaarmarkt 2020

foto: erik Baalbergen

JAARMARKT 2020 GAAT NIET DOOR Helaas hebben wij moeten besluiten dat de Jaarmarkt 2020 niet doorgaat. Op dit moment zijn er nog vele onzekerheden onder welke omstandigheden grotere evenementen gehouden kunnen worden. Vrijwel zeker is dat wij nog steeds 1.5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Waarschijnlijk zullen er in september ook nog andere restricties…

Graag uw financiële bijdrage voor kerkblad Samen

Kerkblad SAMEN Ons kerkblad SAMEN wordt onder een groot aantal gemeenteleden verspreid en er wordt veel waarde aan de papieren versie gehecht. Zoals bekend zijn er kosten aan SAMEN verbonden en wordt een vrijwillige bijdrage aan de ontvangers van het blad gevraagd. Echter, het totaal aan inkomsten op basis van vrijwillige bijdragen is op dit…

The Passion Velsen 2020

Op zondagavond 5 april is de tuin van de Engelmunduskerk het decor van The Passion Velsen 2020 Solisten, vertellers en een groot koor brengen via Nederlandstalige hits het lijdensverhaal van Jezus Christus ten gehore. Het koor staat onder leiding van Maarten Redeker, de band wordt geleid door Bas Jongsma. De verbindende teksten zijn geschreven door Gemma…

Nieuws uit de Kinderkerk

Binnenkort start de 40 Dagentijd weer en gaan we met z’n allen richting Pasen De eerste vergadering hierover hebben we al achter de rug en de voorbereidingen zijn in volle gang. We lezen, zoals u weet, tegenwoordig met de kinderen uit de Samenleesbijbel. We waren – door de korte onderbreking van Advent en Kerst –…

Kerkbalans campagne van 18 januari tot 1 februari

Het thema van Kerkbalans 2020 is helder en eenvoudig: ‘Geef voor je kerk’ Onomwonden klinkt de vraag of u de Engelmunduskerk, de protestantse gemeente te VelsenZuid/IJmuiden-Oost, wilt steunen met een financiële bijdrage. Heeft u dit de afgelopen jaren gedaan? Dan daarvoor hartelijk dank. Mocht u nog niet eerder hebben meegedaan aan deze actie, dan vragen…