Kerkblad Samen

Het kerkblad Samen informeert de kerkelijke gemeente over kerkdiensten, wetenswaardigheden en bijzondere activiteiten in de gemeente.

Gemeenteleden komen ook zelf aan het woord. Dat is bijvoorbeeld in de rubriek ‘Uit de kerkbanken’.

Verschijning

Samen verschijnt een keer in de 4 à 5 weken, in de zomervakantie 8 weken. Dus dat is per jaar 10 keer.
Wilt u de papieren versie van Samen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Wim Mak, 0255-520504.

Bezorging

Voor de bezorging en mutaties in Driehuis, Velsen-Zuid, Santpoort-Noord + Zuid en de postadressen is contactpersoon:
Wim Mak, Velserdijk 64, 1981 AB Velsen-Zuid, 0255 – 520504

vraag/opmerking bezorging Driehuis ….   

Voor IJmuiden is de contactpersoon:
Fam. van Broekhuyzen, Havenkade 11, 1973 AH IJmuiden, 0255 -532486

vraag/opmerking bezorging IJmuiden   

Redactie

De redactie van Samen bestaat uit:
Joke Stam              0255-520966

Jan Oosterveen     0255-511794
Aafke Strooker      0255-521414
Marja Petersen     06-5871 8629

Kopij

U kunt uw kopij voor het kerkblad het eenvoudigst versturen via de pagina Publicatieverzoek.
Eventuele geschreven kopij kan nog worden bezorgd bij één van de redactieleden.

nr.inleveren kopijverschijning
32-0127 mei 20246 juni 2024
32-021 juli 202411 juli 2024
32-0326 augustus 20245 september 2024

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter van de kerkenraad) te weigeren.

Adverteren in het kerkblad?

Over adverteren in het kerkblad en advertentiekosten kunt u informatie opvragen bij Ineke van Broekhuyzen, 0255-532486.

Kosten van het kerkblad

Het kerkblad Samen heeft een oplage van 330 exemplaren per verschijning. De jaarlijkse drukkosten belopen ca. € 3.800,- .Gelukkig zijn er enige inkomsten uit de advertenties, maar de rekening voor de kerk blijft rond de € 3.500,- per jaar. Wij zijn erg blij dat wij van een aantal lezers een bijdrage voor het kerkblad mogen ontvangen, maar dit wordt dit jaar door ca. 15 % van de lezers gedaan.

Contactpersoon:
Joke Stam, redacteur
0255-520966

stuur een mail
lees het actuele kerkblad
Draag bij in de kosten 

Graag doen wij een beroep op u als u in 2024 nog niet heeft bijgedragen, om dit alsnog te doen. Als richtlijn zou een bedrag tussen de € 10 en € 20 per jaar al heel mooi zijn.

U kunt uw bijdrage online betalen of overboeken naar
NL94 RABO 0373 597 452 t.n.v Protestantse Gemeente Velsen Zuid / IJmuiden Oost,
onder vermelding van Samen.

Bijdrage kerkblad Samen

"*" geeft vereiste velden aan

Vul hier in: uw naam of 'anoniem'*

Redactie Samen

Redactie Samen