Kerkblad Samen

Het kerkblad Samen informeert de kerkelijke gemeente over kerkdiensten, wetenswaardigheden en bijzondere activiteiten in de gemeente.

 Gemeenteleden komen ook zelf aan het woord. Dat is bijvoorbeeld in de rubriek ‘Uit de kerkbanken’.

Verschijning

Samen verschijnt een keer in de 4 à 5 weken, in de zomervakantie 8 weken. Dus dat is per jaar 10 keer.
Wilt u de papieren versie van Samen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Wim Mak, 0255-520504.

Bezorging

Voor de bezorging en mutaties in Driehuis, Velsen-Zuid, Santpoort-Noord + Zuid en de postadressen is contactpersoon:
Wim Mak, Velserdijk 64, 1981 AB Velsen-Zuid, 0255 – 520504 bz1.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Voor IJmuiden is de contactpersoon:
Fam. van Broekhuyzen, Havenkade 11, 1973 AH IJmuiden, 0255 -532486
bz2.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Redactie

De redactie van Samen bestaat uit:
Joke Stam              0255-520966

Jan Oosterveen     0255-511794
Aafke Strooker      0255-521414
Frits Vermeulen    0255-522269

Kopij

U kunt uw kopij voor het kerkblad het eenvoudigst versturen via de pagina Publicatieverzoek.
Eventuele geschreven kopij kan nog worden bezorgd bij één van de redactieleden.

nr.inleveren kopijverschijning
30-0403-10-202213-10-2022
30-0507-11-202217-11-2022
30-0605-12-200215-12-2022

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter van de kerkenraad) te weigeren.

Adverteren in het kerkblad?

Over adverteren in het kerkblad en advertentiekosten kunt u informatie opvragen bij Ineke van Broekhuyzen, 0255-532486.

Contactpersoon:
Joke Stam, redacteur
0255-520966

stuur een mail
lees het actuele kerkblad
Draag bij in de kosten 

De verspreiding van de papieren versie van het kerkblad Samen kost geld. Als elke ontvanger jaarlijks bijdraagt met een gift van € 25,00 kunnen de kosten gedekt worden.

Wilt u bijdragen?

Kerkblad Samen donatie 2022

"*" geeft vereiste velden aan

Vul hier uw naam in*

Redactie Samen

Redactie Samen