Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Aangepaste Gezinsdienst

2 juni om 15:00 tot 16:30

Voorgangers: Pastor Greet Bijl en Ds. Kees Lous

De dienst staat in het teken van het jaarthema: “Ga je ook mee naar binnen”?

Organist: Syb Brink

Koster en geluidsregistratie: Anton Bresser

Aan de collecte kan worden bijgedragen met fruit en geld.

Orde van Dienst
Zingen: lied 18. (uit: Geroepen om te zingen)

Bijeengeroepen uit onze huizen,

elk met zijn eigen levenslied,

zijn wij gekomen om weer te dromen

van wat God in ons mensen ziet.

Wij willen zingen van alle dingen,

roepen uit donker, roepen om leven,

roepen om licht om Gods woorden te zien.

God zal ons horen, Hij schenkt ons leven.

Hij zal ons vragen antwoord te geven,

samen te leven in zijn gloria.

Bijeengekomen, woord in ons midden,

samen zijn wij hier in Gods huis.

Kleinen en groten, niemand verstoten:

voor wie God zoekt is hier een thuis.

Bidden en danken, stilte en klanken,

met elkaar delen, één zijn met velen

en zingen keer op keer: Jezus is Heer!

Jong en oud samen zingen nu “amen”.

God in ons midden, verhoor ons bidden.

Heel uw gemeente zingt: Halleluja!

Bemoediging en groet.

Zingen: lied 23b: 1, 3, 4.

De Heer is mijn herder!

‘k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

aan wateren der rust.

De Heer is mijn herder!

Al dreigt ook het graf,

geen kwaad zal ik vrezen,

Gij zult bij mij wezen;

o Heer, mij vertroosten

uw stok en uw staf!

De Heer is mijn herder!

In ’t hart der woestijn

verkwikken en laven

zijn hemelse gaven;

Hij wil mij versterken

met brood en met wijn.

Gebed.

Inleiding op de lezing.

Aansteken nieuwe Paaskaars

Zingen: lied 24: 1. (uit: Geroepen om te zingen)

Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht.

Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht.

Zingen: lied 24: 2.

Boek, jij mag open: jij bent Gods blij verhaal.

Woord, dat doet hopen. God spreekt in mensentaal.

Lezing: Lucas 24: 1 – 8. (uit: Bijbel in gewone taal)

Zingen: lied 24: 3.

Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest:

God, die er zijn zal en altijd is geweest.

Inleiding op het meemaken van het Bijbel verhaal.

Zingen: lied 617: 1, 4, 7, 19.

De Heer is waarlijk opgestaan,

halleluja, halleluja,

de nacht des doods voorbijgegaan.

Halleluja, halleluja!

Drie vrouwen namen specerij,

halleluja, halleluja,

vroeg in de morgen kwamen zij.

Halleluja, halleluja!

‘Wees niet bevreesd, verheug u zeer,

halleluja, halleluja,

Hij, die u zoekt, is hier niet meer.’

Halleluja, halleluja!

Verblijd u met ons allen saam,

halleluja, halleluja,

lofzing de Heer en prijs zijn naam!

Halleluja, halleluja!

We beleven het Bijbel verhaal.

Zingen: lied 184. (uit: Evangelische liedbundel)

Ik wandel in het licht met Jezus,

en ‘k luister naar zijn dierb’re stem

en niets kan mij van Jezus scheiden,

sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,

mijn ziel is Hem gans toegewijd.

Met Hem verrezen tot nieuw leven,

volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Ik wandel in het licht met Jezus,

en ‘k luister naar zijn dierb’re stem

en niets kan mij van Jezus scheiden,

sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,

o mocht ik zelf een lichtje zijn,

dat straalt temidden van de wereld,

die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Ik wandel in het licht met Jezus,

en ‘k luister naar zijn dierb’re stem

en niets kan mij van Jezus scheiden,

sinds ik wandel in het licht met Hem.

Geloofsbelijdenis.

Collecte.

Zingen: Gavenlied.

Wij leggen onze gaven bij die van anderen neer.

Alleen wanneer wij delen, kan ieder leven, Heer.

Door ons bezit te delen, geschiedt gerechtigheid;

en wie niet wenst te delen, is het bestaansrecht kwijt.

Alleen wanneer wij geven, krijgt ieder part en deel,

en heeft op aarde niemand te weinig of te veel.

Wij leggen onze gaven bij alle anderen neer,

opdat in deze wereld uw vrede wone, Heer!

Inzamelen gebedsintenties tijdens orgelspel.

Gebeden; eindigend in gezamenlijk “Onze Vader.”

Zingen: lied 425: 1, 2.

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier uit dit huis waar uw stem wordt gehoord.

In Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg naar een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven om wie met ons leven

uw zegen te brengen, die vrucht dragen zal.

In kerken tezamen wil ieder be-amen

Gods liefde voor allen, voor groot en voor klein

hoe angsten ook kwellen, wij willen vertellen

een plaats om te leven, ook jij mag er zijn.

Dat woord uit verleden, dat geldt ook nog heden,

dat woord van Gods liefde, dat gaat nooit voorbij.

Wat ook mag geschieden, niets kan ons verbieden

dit woord te herhalen voor jou en voor mij.

Zegen.

Zingen: lied 425: 3.

Dit woord is op aarde van zeer grote waarde

het steunt ons in moeiten en geeft ons weer kracht.

De wereld vijandig, die leeft onverstandig

er wordt al zo lang naar de vrede gesmacht.

Wij moeten proberen het lijden te keren

met woorden en daden in vre-edesnaam.

Geen macht kan verhind’ren, dat eens al Gods kind’ren

gaan groeien en bloeien tot eer van zijn Naam!

Na de dienst ontmoeten wij elkaar bij koffie, thee en wat lekkers.

En wij eten met elkaar om het begin van de zomer te vieren.

Na de dienst is er koffie, thee, fris en iets lekkers

Iedereen is van harte welkom

Gegevens

Datum:
2 juni
Tijd:
15:00 tot 16:30
Evenement Categorieën:
, ,

Organisator

Kerkenraad

Locatie

Kerkzaal
Kerkplein 1
Velsen-Zuid, 1981 BH Nederland
+ Google Maps

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment