Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is er voor de financiële en stoffelijke belangen van de gemeente, voor zover die niet van diaconale aard zijn.

Hun belangrijkste taken zijn de zorg voor:
– financieel beleid en beheer
– onroerend en roerend goed
– beroepskrachten en vrijwilligers

Financieel beleid en beheer betekent ook dat het college moet zorgen dat er voldoende financiële bijdragen binnenkomen voor een gezonde exploitatie.

Samenstelling

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit:
– voorzitter: vacature
– secretaris: Eduard Cornet
– penningmeester: Pieter Bijker
– Charles van Ikelen
– Nils Rasmussens
– Cor de Vlieger

Collecte acties

Het college is verantwoordelijk voor de vier collecte acties: Actie Kerkbalans, de Paascollecte, de Solidariteitskas en de Eindejaarscollecte.

Contactpersoon:
Eduard Cornet, kerkrentmeester
0255-522045

stuur een mail

 

 

College van Kerkrentmeesters
(twee leden ontbreken op de foto)

KvK-nummer: 76399966