Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is er voor de financiële en stoffelijke belangen van de gemeente, voor zover die niet van diaconale aard zijn.

Hun belangrijkste taken zijn de zorg voor:
– financieel beleid en beheer
– onroerend en roerend goed
– beroepskrachten en vrijwilligers

Samenstelling

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit:
– penningmeester,
waarnemend voorzitter: Jan Frans Manten
– secretaris: Nils Rasmussens
– Charles van Ikelen
– Dick de Haan


Administratie Kerkbalans: Arend Selier
 

Financieel beleid en beheer betekent dat het college moet zorgen dat er voldoende financiële bijdragen binnenkomen voor een gezonde exploitatie.

drie manieren om financieel bij te dragen
Collecte acties

Het college is verantwoordelijk voor de vier collecte acties:
– Actie Kerkbalans
– Paascollecte
– Solidariteitskas
– Eindejaarscollecte

lees meer over de vier collecte acties

Berichten van de Kerkrentmeesters

Orgelpijpen in reparatie

Reparatie orgelpijpen Op 9 januari heeft het orgelbedrijf S. de Wit de door loodpest aangetaste orgelpijpen  verwijderd en meegenomen voor reparatie. Aan de in 2019 gemarkeerde 10 pijpen werd nog…

Contactpersoon:
Nils Rasmussens, kerkrentmeester
06 – 18 81 32 24

stuur een mail

kerkrentmeesters

Bank NL 27 RABO 0139 2393 83
t.n.v.: Prot. Gemeente Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost
o.v.v.: Gift of kerkelijke bijdrage

RSIN: 824126695

KvK-nummer: 76399966

Lees het Beleidsplan. De kerkenraad heeft het beleidsplan voor de periode 2017-2021 opgesteld. Hieraan wordt jaarlijks invulling gegeven.