Interieur van de kerk

Wijzerbord

In het interieur aan de westzijde van de kerk bevond zich een groot achttiende- eeuws wijzerbord. Door een verbinding met het torenuurwerk wees hierop een vergulde wijzer de tijd aan voor de predikant. Het bord verhuisde naar de andere zijde van de kerk.

Orgels

Het wijzerbord moest in 1902 plaatsmaken voor een “modern” en derhalve groter orgel dan het prachtige achttiende-eeuwse Teschmachorgel, dat destijds op de galerij aan de oostkant was geplaatst. Dit Teschmachorgel, eens een geschenk van de familie Van der Poll van de Velsense buitenplaats Huis te Spijk, staat nu gerestaureerd en wel te pronken in de Michaëlkerk van Oosterland op Wieringen.
Het huidige orgel dat het slechte, begin twintigste-eeuwse orgel moest vervangen, is in 1973 geplaatst door de bekende orgelfirma Flentrop te Zaandam. Dit orgel is kenmerkend voor de stijlopvattingen uit die jaren en is van een zeer goede kwaliteit.
In de jaren tachtig werd op het liturgisch centrum een koororgel geplaatst. Het is van de hand van een amateur orgelbouwer uit Amsterdam.

Balkonschildering

De schildering op het balkon boven het liturgisch centrum is toevallig te voorschijn gekomen bij de voorlaatste restauratie en is door Monumentenzorg, zij het in een iets gewijzigde kleur, gerestaureerd.

Bijbels

Op de banken liggen de kostbare oude bijbels, waarvan verschillende toebehoorden aan de families van de omliggende buitens, maar ook die van schout en schepenen. predikant, ouderlingen en diakenen (aalmoesmeesteren). De fraaie 17e eeuwse kanselbijbel ligt in een vitrine.

Predikantsborden en geldkist

Op drie borden aan wand van de Watervlietkapel staan de namen van alle predikanten sedert 1584. Onder de preekstoel staat een 16e eeuwse geldkist, waarvan het slot een meesterstuk van smeedkunst is.

Contactpersoon:
Anton Bresser, koster
06 – 53 14 56 58

Bijbels op de Waterlantbank

Bijbels op de Waterlantbank

 

Interieur met Flentrop orgel


Wijzerbord en schildering op het balkon