Graven

In de kerk zijn nog steeds verschillende grafkelders en zerken van voorname families te vinden. Veel van deze families bewoonden de buitenplaatsen in de gemeente Velsen.
Grafkelder familie Nijs

De familie Nijs had het buiten Velserbeek in eigendom. Bij de ingang, langs de noordelijke muur, lag de grafkelder van de familie Nijs, afgedekt met twee marmeren zerken. Op de zuidelijke zerk (van Isaac Nijs, overleden 17-2-1690) komt links het wapen van de familie Nijs voor en rechts dat van zijn echtgenote Maria Munter. Deze laatste was van 1674 tot 1689 regentes van het Burgerweeshuis te Amsterdam.
Op de noordelijke zerk komt eveneens het wapen van de familie Nijs voor: het rechtse zou het wapen kunnen zijn van de moeder van bovengenoemde Isaac Nijs (familienaam Van Collem). De families Munter en Van Collem waren eigenaar van de buitens Beeckestein en Meervliet.

Grafkelder Ds. Van der Sluijs

Voor het liturgisch centrum lag de grafkelder van predikant Van der Sluijs. Deze steen is in 1660 vervaardigd door de beroemde Amsterdamse goudsmid Joannes Lutma en ongeveer 100 jaar later aangekocht door de familie Van der Sluijs, die ook het nu  aanwezige opschrift heeft laten aanbrengen. Met de laatste restauratie is de steen verplaatst naar de rechterzijde bij de kansel.

Grafzerken

Langs de zuidelijke muur liggen de grafzerken van de familie Pels (Rooswijk, Westerwijk) en op het liturgisch centrum komt voor de grafsteen van de familie Trip (Watervliet, Roos en Beek); zie de afbeeldingen van de “tripklompen” in het aangebrachte wapenschild.

Grafsteen met gedicht

Van een onbekend persoon zijn twee zerken te vinden, die beide voorzien van een tekst op rijm. Het gedicht kan gelezen worden per zerk en bestaan dan uit twee coupletten, maar kan ook gelezen worden als vierregelig gedicht, dat de twee zerken beslaat:

WIE DAT GHY SYT               TSY IONCK OF OVT
NEEMT WAER DEN TYT     AEN MY VSCHOVT
HEBBE GEDAEN                   GELYK ALS ICK
K BEN VOORGEGAEN        GHY MOET VOLGEN

Gedetailleerde informatie

De website online-begraafplaatsen.nl geeft gedetailleerde informatie over alle graven in de Engelmunduskerk.

Details over de graven
Voormalig kerkhof

Toen begraven in de kerk niet meer was toegestaan werd er in een kerkhof naast de kerk begraven. In de tuin zijn nog enkele grafstenen en zerken te vinden van het eind van de 19e eeuw, o.a. van de kanaalgravers van het Noordzeekanaal. Het kerkhof is niet meer in gebruik.

Contactpersoon:
Anton Bresser, koster
06 – 53 14 56 58

Grafsteen familie Nijs


Grafkelder ds. van der Sluis


Grafsteen familie Trip


Grafsteen met gedicht


Op het voormalig kerkhof zijn nog enkele graven van kanaalgravers te vinden