Heren van Brederode

De familie Van Brederode was een van de families die de Engelmunduskerk bezocht. De heren van Brederode waren langer dan vier eeuwen ambachtsheren van Velsen; sommigen van hen waren baljuw van Kennemerland.

Willem van Brederode was één van de voornaamste edelen van de graven Willem II en Floris V.

De opgraving

Bij graafwerkzaamheden aan de noordzijde, buiten de kerk, is in 1967 het graf van Willem van Brederode en zijn vrouw Hillegonda van Voorne gevonden. De belangwekkende dubbele grafsteen uit de 14e eeuw is ongeveer 1 meter onder het huidige maaiveld aangetroffen en lag in de reeds lang afgebroken Brederodekapel, waarvan de aanzetten op de noordelijke muur aan de buitenzijde nog te zien zijn. Bekijk het filmpje Brederode 2016!, gemaakt door Huis van Hilde te Castricum.
In de noordelijke uitbouw, de zogenaamde Watervlietkapel is de steen nu opgesteld.

Brederodejaar

2016 was het Brederodejaar dat georganiseerd werd door de gemeenten Vianen, Heerhugowaard en Velsen. In de Engelmunduskerk vonden vele activiteiten plaats.

Reconstructie

Een film over de vondst van het gezamenlijke graf van Willem en Hildegonda in 1967 en de reconstructie van hun gezichten.

Kan je opgegraven skeletten hun gezicht weer teruggeven? Met speciale technieken bleek het mogelijk een gezichtsreconstructie te maken van twee mensen uit de middeleeuwen: Willem en Hildegonda. De ridder en zijn vrouw komen er weer levensecht uit te zien! Lisa van Klokhuis (NPO) gaat naar Maja D’Hollosy, onderzoekster van menselijke skeletten.

Contactpersoon:
Anton Bresser, koster
06 – 53 14 56 58

Grafsteen van Willem van Brederode en Hildegonda van Voorne

Grafsteen van Willem van Brederode en Hildegonda van Voorne


Presentatie van de gereconstrueerde Willem en Hilde in de Watervlietkapel. Op de achtergrond de predikantborden.

Presentatie van de gereconstrueerde Willem en Hilde in de Watervlietkapel. Op de achtergrond de predikantsborden.