‘s Zondags naar de kerk vanaf 23 januari

In navolging op de persconferentie van 14 januari 2022, en het advies van de PKN en het CIO mogen weer kerkgangers in de Engelmunduskerk worden toegelaten. Dat is alleen mogelijk als u zich vooraf aanmeldt. Tijdens het lopen in de kerkzaal zijn mondkapjes voor iedereen verplicht. De zitplaatsen zijn aangegeven met groene stickers.
Zoals altijd zijn de diensten via beeld en geluid of via de kerkomroep rechtstreeks te volgen.

Wie kan een kerkdienst bijwonen?

In principe kan iedereen die geen corona-gerelateerde klachten heeft naar de kerk komen. Heeft u een chronische luchtwegaandoening overweeg dan thuis te blijven en de kerkdienst zo mogelijk via internet te blijven volgen.
Wie op zondag een kerkdienst wil bijwonen moet zich vooraf aanmelden.

Hoe komt u naar de kerk?

Bent u met de auto dan kunt u zoals altijd op het Kerkplein parkeren. De parkeervergunningen pakt u zelf uit de box in de toren van de kerk. Deze hoeven niet afgetekend te worden.
Komt u met de fiets, dan kunt u uw fiets weer op de binnenplaats stallen.
Vervoer met de taxi-service is ook mogelijk. Het RIVM adviseert in de auto mondkapjes te dragen.

Hoe krijgt u een zitplaats?

In de toren kunt u uw handen ontsmetten. Bij binnenkomst moet een mondkapje worden gedragen. Achter in de kerk vindt u een gastheer of -vrouw die u verwelkomt. U hoeft de QR-code of vaccinatiebewijs niet te laten zien.
In de kerk zijn een 50 zitplaatsen gemarkeerd met een groene sticker. De onderlinge afstand is 1,5 meter. Via het rechter gangpad kunt u zelf een gemarkeerde zitplaats kiezen. Dan mag het mondkapje af en blijft u op verantwoorde afstand van elkaar. De kinderen gaan met hun ouders mee de kerk in. Omdat het niet mogelijk is de kapstok te gebruiken, vragen wij uw jas bij u te houden. Liedboeken worden niet uitgedeeld, deze liggen bij de zitplaatsen.

Gaat het anders tijdens de dienst?

Tijdens de dienst neemt van elk college 1 ambtsdrager plaats in de banken. In de kerk is er geen rondgang voor de collecte.
Na het lied na bemoediging en groet steekt een kind de kinderkerkkaars aan en gaan de kinderen naar de GHzaal. Vóór het slotlied worden de kinderen door de ouderling weer opgehaald.
Als het avondmaal wordt bediend is dat alleen mogelijk als de kerkgangers op hun zitplaats blijven.

Hoe wordt de kerk verlaten?

De kerkgangers leggen het liedboek weer terug op hun zitplaats. Ieder doet weer het mondkapje aan en kan in eigen tempo de kerk verlaten via de beide gangpaden en houdt daarbij zelf op verantwoorde wijze afstand.
Achter in de kerk kunt u uw gaven geven in een collecteschaal voor de Diaconie en in een voor de Kerk. Met de online collectezak kunt u contactloos betalen. De predikant en de ouderling doen u uitgeleide bij de uitgang. Ook daar is het van belang afstand te houden.
In de toren kunt u de parkeervergunning weer in de box doen.

Wordt er koffie gedronken na de dienst?

Door de huidige coronaregels is het helaas niet mogelijk koffie te drinken in de GHzaal na de dienst. Zodra dit weer mogelijk is krijgt u bericht. 

komende kerkdiensten

Meld u aan voor de komende kerkdiensten:

  datum:

  voorletter of voornaam:

  achternaam: *

  aantal kerkgangers (max 3): *

  kinderen kinderkerk: *

  emailadres: *

  Vraag of opmerking:

  Geen corona-gerelateerde klachten*

  bereikbaar op telefoonnummer:

  (* = verplicht)