We kunnen ‘s zondags weer bij elkaar komen

Sinds zondag 6 juni is de kerk weer open! 
Zolang er nog coronamaatregelen van kracht zijn, is het niet mogelijk kerkdiensten te houden zoals we gewend waren. Dat kan alleen als we ons houden aan de voorschriften van het RIVM en de PKN met als belangrijkste regels: hygiëne en 1,5 meter afstand. Het aantal kerkgangers is daardoor beperkt, zelf uw zitplaats kiezen en gemeentezang is helaas niet mogelijk.

Wie kan een kerkdienst bijwonen?

In principe kan iedereen die geen corona-gerelateerde klachten heeft naar de kerk komen. Heeft u een zwakke gezondheid of een chronische luchtwegaandoening overweeg dan thuis te blijven en de kerkdienst zo mogelijk via internet te blijven volgen.
Wie op zondag een kerkdienst wil bijwonen moet zich van te voren aanmelden tot uiterlijk vrijdagmiddag 18:00 uur daaraan voorafgaand. Dat kan via het formulier op deze pagina, telefonisch of per mail. Alleen in het geval er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare zitplaatsen ontvangt u afbericht.

Hoe komt u naar de kerk?

Komt u op tijd naar de kerk! Bent u met de auto dan kunt u zoals altijd op het Kerkplein parkeren. De parkeervergunningen pakt u zelf uit de box buiten voor de kerk. Deze hoeven niet afgetekend te worden. Parkeren op het parkeerterrein aan de Meervlietstraat kan ook.
Komt u met de fiets, dan kunt u uw fiets stallen rechts van de toren tot aan het tuinhek. De fietsenstalling op de binnenplaats mag niet gebruikt worden.
Vervoer met de taxi-service is ook mogelijk. Vergeet niet u tijdig aan te melden voor de kerkdienst, ook als u gebruik maakt van de kerktaxi. Het RIVM adviseert in de auto mondkapjes te dragen.

Hoe krijgt u een zitplaats?

Bij de deur van de kerk vindt u een gastheer of -vrouw die u verwelkomt, uw aanmelding controleert, u vraagt naar corona-gerelateerde klachten en u verzoekt uw handen te ontsmetten en tijdens het lopen door de kerk een mondkapje te dragen. Omdat het niet mogelijk is de kapstok te gebruiken, vragen wij uw jas bij u te houden. Liedboeken worden niet uitgedeeld, deze liggen bij de zitplaatsen.
In de kerk loopt u door naar het begin van het rechter gangpad, waar u verzocht wordt even te wachten tot een gastvrouw of -heer u een plaats aanwijst.

Gaat het anders tijdens de dienst?

De ouders brengen hun kinderen naar de poort van de binnenplaats, waar zij door de Kinderkerkleiding worden opgehaald en naar de Goede Herderzaal worden gebracht. In de dienst zal het wennen zijn, want gemeentezang is helaas nog niet toegestaan, neuriën wel. Er is geen rondgang voor de collecte.

Hoe wordt de kerk verlaten?

De kerkgangers worden verzocht weer te gaan zitten en het liedboek weer terug op de zitplaats te leggen. Per rij of bank wordt aangewezen wie de kerk kan verlaten via de beide gangpaden, te beginnen bij de achterste rijen. De predikant en de ouderling mogen helaas niet bij de uitgang staan. Achter in de kerk kunt u uw gaven geven in een collecteschaal voor de Diaconie en in een voor de Kerk. Met de online collectezak kunt u contactloos betalen. De kinderen kunnen bij de poort van de binnenplaats weer worden opgehaald. Buiten kunt u de parkeervergunning weer in de box doen.
Let u in de toren en buiten de kerk extra op de 1,5 meter afstand en geef elkaar ook daar de ruimte!

Kunnen de toiletten worden gebruikt?

De toiletten kunnen alleen gebruikt worden als dat echt noodzakelijk is.

Contactpersonen:
Ineke de Jong
06 – 46 54 68 15

Adrie van der Pijl
06 – 11 37 22 72

 

Aanmelden voor de kerkdienst

Tot vrijdag 18:00 uur kunt u zich aanmelden op bovenstaand telefoonnummer of door onderstaand formulier in te vullen:

Ik meld mij aan voor de kerkdienst

  datum:

  voorletter of voornaam:

  achternaam: *

  aantal kerkgangers (max 3): *

  kinderen kinderkerk: *

  emailadres: *

  Vraag of opmerking:

  Geen corona-gerelateerde klachten*

  bereikbaar op telefoonnummer:

  (* = verplicht)

  Gebruiksplan corona

  Vergaderingen: print de presentielijst

  komende kerkdiensten