Ledenadministratie

Voor de gemeente Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost fungeert Dirk Tamerius als ledenadministrateur.
Het ledenadministratiesysteem

De kerkelijke gemeente maakt gebruik van het ledenregistratiesysteem van de Protestantse Kerk  in Nederland (LRP). Dit  is ontwikkeld om het werk in de plaatselijke gemeente te ondersteunen. Bij het ontwerpen van LRP hebben drie aspecten centraal gestaan.

Zorg

Het geven van pastorale en diaconale zorg. LRP zorgt voor een actueel en juist overzicht van de gegevens van de gemeente. Dat is belangrijk om passende zorg te kunnen geven bij situaties en gebeurtenissen in het leven van gemeenteleden.

Betrokkenheid

Door op de hoogte te blijven van verhuizing van gemeenteleden geeft de lokale gemeente de gelegenheid zicht te houden op hen die hebben aangegeven mee te willen leven met de eigen gemeente.

Financiële zekerheid

Het geeft de mogelijkheid tot fondswerving onder gemeenteleden, Dat betekent financiële zekerheid voor nu en de toekomst. Dat geldt voor de plaatselijke gemeente en de landelijke bekende activiteiten zoals Kerkbalans.

Regionale en landelijke organen hebben veel profijt van het werken met een landelijk registratiesysteem doordat de informatie van de plaatselijke gemeente altijd actueel is. Bovendien  kan iedereen op zijn of haar plek gebruikmaken van LRP.

 

Contactpersoon:
Dirk Tamerius

stuur een mail