Draag financieel bij

Financiële bijdragen zijn van groot belang voor het werk dat de kerkgemeenschap van de Engelmunduskerk doet en voor het bijzondere monument dat zij in stand houdt.

Kerken krijgen van de overheid geen subsidie. Van de financiële bijdragen worden de predikanten betaald, de koster, het onderhoud van de kerk en bijvoorbeeld het jeugd- en ouderenwerk. Het is dus een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving.

Op verschillende manieren kunt u financieel bijdragen:

1. een éénmalige gift of donatie
– ga naar Collecte Kerk van de online collectezak
– of gebruik het bankrekeningnummer dat op deze pagina vermeld is
2. een jaarlijkse bijdrage, al of niet in termijnen
– vul het formulier Toezegging Kerkelijke Bijdrage in, onderteken het en stuur het op.
3. een bijdrage voor de komende vijf jaar
– vul het formulier Aanvraag Periodieke Gift  in, onderteken het en stuur het op.

Omdat de Engelmunduskerk de ANBI status heeft, komt uw gift, donatie of bijdrage in aanmerking voor belastingaftrek. (Giften zijn aftrekbaar boven 1% van het verzamelinkomen).

Elk jaar vragen de kerken via de landelijke Actie Kerkbalans aandacht voor de financiële steun die nodig is. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven met welk bedrag u een jaar lang wilt bijdragen aan de Engelmunduskerk en in hoeveel termijnen.

Uw bijdrage kunt u ook voor vijf jaar vastleggen. Het voordeel hiervan is, dat uw bijdrage dan volledig aftrekbaar is op uw belastingaangifte. Daarom kunt u meer geven zonder dat het u meer kost! Wilt u hierover meer weten, stel dan hiernaast uw vraag of neem contact op met kerkrentmeester Jan Frans Manten.

Contactpersoon:
Jan Frans Manten, kerkrentmeester
06 – 53 72 00 90

Bank: NL 27 RABO 0139 2393 83
t.n.v.: Prot. Gemeente Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost
o.v.v.: Gift of kerkelijke bijdrage

Wilt u meer weten?
Stel hieronder uw vraag

  voorletter of voornaam:

  achternaam: *

  emailadres: *

  uw vraag: *

  bereikbaar op telefoonnummer:

  betreft een bijdrage éénmaligjaarlijks5 jaar

  (* = verplicht)