Middengroep

Mensen die zich in de leeftijd voelen tussen jeugd en ouderen. Zij ontmoeten graag leeftijdsgenoten en doen mee aan verschillende activiteiten.

Gezamenlijk een boek lezen, een bezoek brengen aan museum of expositie, een maaltijd houden, van alles is mogelijk. Wat er te doen is vindt u bij de kerkelijke activiteiten.

Stoeien-met-teksten

In de Bijbel staan bekende en onbekende verhalen. In samenwerking met de Ichthuskerk is er per 4 à 6 weken een middag om een bijbeltekst eens goed te lezen en te bevragen. Wat roept de tekst bij je op? Welke vragen leven er? Een van de predikanten bereidt de middag voor.

Filmavond

Met elkaar een film kijken is al enkele jaren een succes. In kunst&cultuur vindt u de aankondigingen van de filmavonden. Er wordt een bijdrage gevraagd voor de verschuldigde kijkrechten.
Regelmatig kan vóór de film genoten worden van een gezamenlijke maaltijd, waarbij de menukeuze geïnspireerd is op de inhoud van de film. Aan de maaltijd die doorgaans om 18:30 uur begint zijn wat kosten verbonden.
Na de film is er altijd gelegenheid om onder het genot van een drankje even na te praten.

Oecumenische koffieochtenden

Buurtgenoten ontmoeten buurtgenoten elke maand, op de 3e donderdag van de maand. Een oecumenische ontmoeting, ook voor belangstellenden, steeds op een locatie van één van de kerkgenootschappen die meedoen:
– Apostolisch Genootschap IJmuiden
– Engelmunduskerk Oud Velsen
– Ichthuskerk IJmuiden
– Nieuwe Kerk IJmuiden
– Oud-Katholieke Parochie H.H. Adelbertus en Engelmundus
– St. Engelmundusparochie Driehuis
– RK Pieterkerk
Ga naar kerkelijke activiteiten voor de koffieochtenden die gepland staan.

Incidentele activiteiten

Spontaan worden ook activiteiten georganiseerd, zoals het bezoeken van een interessante expositie. Ga naar de Kalender op de homepage voor actuele informatie.

Contactpersoon:
Joke Stam, ouderling-scriba a.i.
0255-520966

stoeien-met-teksten

film met maaltijd

oecumenische koffieochtend

leeskring