Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Witte Donderdag Dienst van Schrift en Tafel om 19.30 uur

28 maart om 19:30 tot 21:00

Voorganger: Ds. Regina Davelaar
Ontvangstdienst: Heleen Hoefakker en Aad de Koning
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Marco Bresser
volg de kerkdienst met beeld en geluid    beluister de kerkdienst   

De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Online van harte aanbevolen! de online collectezak

Orde van dienst

Orgelspel
Aanvangslied 287:1,2 Rond het licht dat leven doet
Bemoediging:
V: Onze hulp in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Wees hier aanwezig, God, op het feest dat U ons hebt toebereid.
Ontferm U over ons, vergeef wat wij misdeden.
A: Verzamel ons bij de Maaltijd
V: En bekleed ons met het witte licht en de liefde van uw Zoon.
Groet:
V: Genade zij u en vrede,
van God onze Vader,
van Jezus de Zoon,
door de Heilige Geest.
G: Amen.
Lied 287:4,5
Gebed
Lied 564a Het kruis van de Heer is onze trots
Beeldmeditatie
Lied 282 Genesteld aan uw hart
Meditatie Johannes 13: 1-15
Lied 569 Toen Jezus wist: nu is gekomen
Inzameling van de gaven
3
De tafel wordt klaargemaakt
Lied 385 De tafel van samen
Tafelgebed
V: De Heer is overal waar liefde is
en mensen in zijn naam samen zijn,
dus ook bij ons.
Dat geloven wij niet alleen,
dat willen we ook samen vieren
met zijn eigen tekenen:
het brood van de Heer
dat even echt is als zijn lichaam,
en met de wijn van de Heer
die even echt is als zijn bloed.
Samen bewijzen ze ons zijn liefde.
A: Ons hart is bij de Heer.
V: En de Heer is met zijn hart bij ons
om samen met ons het feest te vieren
dat zijn leven ook ons leven is.
Daarom vraagt hij ons hier en nu
om aan zijn Maaltijd mee te doen
en brood en wijn van hem aan te nemen,
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.
V: Heer, kom bij ons wonen.
A: Kom in ons midden, woon in ons hart.
V: U die ons kent en naloopt,
ons vrede en liefde leert,
zie ons samen bijeen,
zie ons als mensen van u,
die ook elkáár nalopen.
4
A: Wij bidden u:
maak ons heel en maak ons één.
V: Laat ons één lichaam zijn
door allemaal te eten van het brood
en allemaal de beker te drinken,
gevuld met liefde,
om zo samen uit te zien en toe te leven
naar het koninkrijk dat komt,
A: uw wereld van geluk,
de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel.
V: Voed ons daarom met uw woord,
met geloof, hoop en liefde;
en laat ons leven in uw licht.
V: Wij bidden het gebed dat u ons leerde:
A: Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
Vredegroet
5
Instellingswoorden
Tijdens de rondgang zingen we lied 568a Ubi caritas
OVERGANG NAAR GOEDE VRIJDAG
Lezing Johannes 14:27-31
Lied 571 In stille nacht houdt Hij de wacht
Avondgebed
We verlaten in stilte de kerk

 

Gegevens

Datum:
28 maart
Tijd:
19:30 tot 21:00
Evenement Categorieën:
, ,

Organisator

Kerkenraad

Locatie

Kerkzaal
Kerkplein 1
Velsen-Zuid, 1981 BH Nederland
+ Google Maps

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment