Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Stille Zaterdag Kerkdienst om 20.30 uur

30 maart om 20:30 tot 22:00

Voorganger: Ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Henny Stolk en Aafke Strooker
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
volg de kerkdienst met beeld en geluid    beluister de kerkdienst   

Orde van dienst

VOORBEREIDING

 Intrede van het Licht

 V: Wachters op de morgen,
hoe ver is de nacht?
Ontwaakt, wie nog slaapt,
en sta op uit de doden.
De dageraad breekt aan!
Ontwaakt, wie nog slaapt,
uw licht is opgegaan!
Wachter op de morgen,
waar blijft het licht?
Licht van Christus!

A: Licht van Christus.   

Zingend ontsteken we onze lichtjes aan de Paaskaars:   

Lied 598 totdat alle kaarsjes branden:

Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft.
Gebed van de Paasnacht

 Kaarsjes mogen uit.

 DIENST VAN HET WOORD BEGINNENDE BIJ MOZES EN DE PROFETEN

 Stem: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?

V:  Dit is de nacht van gedenken hoe God hemel en aarde uit dikke

duisternis aan het licht zijn gebracht. Hoe Hij ons heeft geroepen uit die

duisternis tot zijn wonderbaar licht.

 Genesis 1: 1 – 8, 2: 1 – 7

Lied 984: 1, 2, 3 en 4

Stem: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?

  1. Dit is de nacht van gedenken hoe God alles wat Hem lief was heeft gered in de ark van Noach.

 Genesis 8: 15-22

 Lied 351

Stem: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?

  1. Dit is de nacht van gedenken hoe God het hulpgeroep van de

Israëlieten heeft gehoord, hen uit Egypte heeft geleid en over een pad

door de zee heeft doen gaan. Zo belooft Hij ons dat alle verdrukten vrij

zullen zijn.

 Exodus 14: 15 – 15: 1a

Lied Geboren uit de moederschoot 2 – 6 (W. Barnard) (melodie lied 721)

 De zee die ons bedolven had
met al haar golven werd een pad
waarlangs wij gingen onverlet,
van dood en slavernij gered.

Het grote huis, het vaderhuis
dat ons omvat hield, gaf ons prijs.
Wij zijn met God op reis gegaan
m voor Gods aangezicht te staan.

Want vrijheid is niets dan woestijn
tenzij uw Naam nabij wil zijn,
uw naam die zich niet zeggen
laat en uw gesluierde gelaat.

De wereld kent uw tekens niet
waarmee gij ons uw vrede biedt:
de wolk waarmee wij zijn gedoopt,
het vuur dat voor uw volk uitloopt,

Hoe ons uw hand het manna reikt
en lafenis uit stenen breekt.
Want pelgrims groet zelfs uit de rots
uw innigheid, het wezen God

Stem: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?

  1. Dit is de nacht van gedenken hoe wij leven van alle Woord dat van God
    uitgaat en niet van brood alleen.

Jesaja 55: 1-11

Lied 382

 Stem: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?
Dit is de nacht van gedenken hoe in de duisternis van ballingschap
en vervreemding de profeten hebben gedroomd van een eeuwig verbond.

 Ezechiël 36: 22-28

Psalm 51: 5

DOOPGEDACHTENIS (STAANDE)

 Inleiding

V:       Gemeente van onze Heer Jezus Messias,
in de doop zijn wij met Christus ten onder gegaan
en begraven om met Hem een nieuw leven te kunnen leiden.
Nu de veertigdaagse voorbereiding op het Paasfeest ten einde is,
willen wij ook onze doop gedenken.

Zacht noemen wij onze doopnaam: allen:  ……………………..

Tijdens het noemen van onze naam stroomt het doopwater in het doopvont.

V:       In Gods handpalm staat uw naam geschreven: Ik heb u bij uw naam
geroepen, Gij zijt mijn, in Christus, mijn geliefde kind.
Met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijden wij ons geloof door het zingen van de Apostolische Geloofsbelijdenis

Lied 340b

 We gaan weer zitten

DIENST VAN DE GEBEDEN

 Voorbeden

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.

Amen.

Romeinen 6: 3-5

 A:          Halleluja! Looft de Heer want Hij is goed, ja zijn goedertierenheid is
              tot in eeuwigheid.

Het Paasevangelie: Marcus 16: 1-8 (staande)

 V:           De Heer is waarlijk opgestaan!

A:          De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!

 Zegen

 Lied 970: 1

 Wij herhalen dit couplet en lopen zingend via het zuidpad (tramkant) naar het liturgisch centrum waar we onze paaskaarsen aan de Paaskaars ontsteken. We verlaten de kerk via het noordpad (kapelkant).

 

Gegevens

Datum:
30 maart
Tijd:
20:30 tot 22:00
Evenement Categorieën:
, ,

Organisator

Kerkenraad

Locatie

Kerkzaal
Kerkplein 1
Velsen-Zuid, 1981 BH Nederland
+ Google Maps

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment