Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

8 november om 10:00 tot 11:00

Onze voorganger is ds. Barbara de Groot
Ontvangstdienst: Jannet Brink, Aafke Strooker, Charles van Ikelen, Dirk Tamerius
Bloemendienst: diaken Liesbeth van der Lugt
Kinderkerk: Sjoerdtje Rasmussens
De Organist is Syb Brink
M.m.v. Petra de Hoog, Jan Langelaar, Mieke en Sies Rotgans, zang
De collecten bij de uitgang zijn voor de Diaconie en de Kerk

Sinds de nieuwe maatregelen mogen er maar 30 kerkgangers worden toegelaten.

Er hebben zich al 30 kerkgangers gemeld

ik meld mij aan voor een andere kerkdienst

De collecten zijn voor Kerk in Actie Najaarszending en de Kerk

Juist nu is een bijdrage aan de collectes nodig. Online van harte aanbevolen! de online collectezak

Orde van dienst
INTREDE
Orgelspel
Welkom (en mededelingen)
Intochtslied Psalm 98: 1, 2(We gaan staan tot het Kyrië)
1. Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
(stilte)
Bemoediging en drempelgebed
voorganger: Onze hulp is de Naam van de HEER
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen: en niet laat varen het werk van zijn handen
voorganger: Hoor ons aan, eeuwige God!
allen: Hoor naar ons bidden!
voorganger: Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
allen: Blijf ons niet verborgen!
voorganger: Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
allen: Geef ons uw genade!
voorganger: Breng ons in het reine
met elkaar, met onszelf en met U;
allen: Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Amen (uit: S.de Vries, Bij Gelegenheid)
vervolg lied psalm 98: 4

4. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
Kyrië
Gloria 870: 1,2,4 en 8
1. Heilige God, geprezen zij
uw komst door alles heen,
uw woord van alle eeuwigheid
dat tussen ons verscheen.
4. Uw liefde, God, zo wijs en goed:
wat eens in Adam viel,
ons menselijke vlees en bloed,
wordt leven weer en ziel.
2. Godlof, aan ons is toegezegd
dat Gij herleven doet
wie zijn gesneuveld in ‘t gevecht
van ‘t kwade tegen ‘t goed.
8. Geprezen God, uw wijs beleid,
de omweg van uw woord,
ver boven alle hoogten uit
en alle diepten door.
DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Psalmgebed 70
701Voor de koorleider. Van David, een dringend gebed.
voorganger: God, breng mij uitkomst,
HEER, kom mij haastig te hulp.
allen:Dat beschaamd en vernederd worden
wie mij naar het leven staan,
voorganger: met schande terugwijken
wie mijn ongeluk zoeken,
allen: beschaamd zich omkeren
wie de spot met mij drijven.
voorganger: Wie bij u hun geluk zoeken
zullen lachen en vrolijk zijn,
allen: wie van u hun redding verwachten
zullen steeds weer zeggen:
voorganger: ‘God is groot!’
Ik ben arm en zwak,
allen: God, kom haastig,
u bent mijn helper, mijn bevrijder,
HEER, wacht niet langer.
Schriftlezing Mattëus 25: 14-30
Lied 744: 1,2,3 en 5
1. Sint Maarten, strijdbaar man
en wijs in ‘t ware weten,
zo hoog te paard gezeten,
heeft liefde uitgemeten
als edelman.
3. Sint Maarten, strijdbaar man,
gehoorzaam en bewogen,
vervuld van mededogen,
zichzelve niet verhogend
als eerbaar man.
2. Sint Maarten, strijdbaar man,
in alle eenvoud levend,
zichzelf in goedheid gevend,
naar recht en waarheid strevend
als dienstbaar man.
5. Sint Maarten, strijdbaar man, –
in waken en in dromen
had hij een stem vernomen
dat ‘t rijk van God zou komen:
goedheiligman!
Preek
Orgelspel [keuze Syb]
Lied 760: 1,2,3 en 6
1. Gij zijt de zin van wat wij zijn,
de hartsfontein
die water geeft
dat leven is voor al wat leeft.
3. Al dwalen we ook ten dode af
tot over ‘t graf,
voorgoed zijt Gij
ons met uw tederheid nabij.
2. Gij gaat in ‘t donker voor ons uit
en niemand stuit
uw grote gang
de eeuwen door, een wereld lang.
6. Als in het vorstelijke licht
voor uw gezicht
wij blinkend staan
met witte waarheid aangedaan.
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Dank- en voorbede, stil gebed, Onze Vader
met gezamenlijk gesproken acclamatie 368j, na ‘..zo bidden wij’:
allen: Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!
Collecteaankondiging
Slotlied 769: 1 en 6
1. Eens als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en recht,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.
6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!
Wegzending en zegen
Na de zegen neemt iedereen weer plaats en wacht op een teken om de kerk te
verlaten.
Orgelspel

beluister de kerkdienst

Gegevens

Datum:
8 november
Tijd:
10:00 tot 11:00
Evenement Categorieën:
, ,

Organisator

Kerkenraad

Locatie

Kerkzaal
Kerkplein 1
Velsen-Zuid, 1981 BH Nederland
+ Google Maps