Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

1 november om 10:00 tot 11:00

Engelmunduskerk gezien vanuit de tuin

Onze voorganger is ds. Barbara de Groot
Ontvangstdienst: Anne Helmers, Heleen Hoefakker, Yvonne Roodzant, Nils Rasmussens
Bloemendienst: diaken Heleen Westra
Vandaag is er geen kinderkerk
De organist is Piet Dalebout
M.m.v. Ineke van Ee, Hennie Stolk, Hans Hoekstra, Ben Helmers, zang

Sinds de nieuwe maatregelen mogen er maar 30 kerkgangers worden toegelaten.

Er hebben zich al 30 kerkgangers gemeld

ik meld mij aan voor een andere kerkdienst

De collecten zijn voor Kerk in Actie Najaarszending en de Kerk

Juist nu is een bijdrage aan de collectes nodig. Online van harte aanbevolen!de online collectezak

Orde van dienst

Intrede

Orgelspel

 Welkom (en mededelingen)

Intochtslied        276: 1 en 2 (We gaan staan tot het Kyrië)

 

1. Zomaar een dak boven wat hoofden,

deur die naar stilte open staat.

Muren van huid, ramen als ogen,

speurend naar hoop en dageraad.

Huis dat een levend lichaam wordt

als wij er binnen gaan

om recht voor God te staan.

2. Woorden van ver, vallende sterren,

vonken verleden hier gezaaid.

Namen voor Hem, dromen, signalen

diep uit de wereld aangewaaid.

Monden van aarde, horen en zien,

onthouden, spreken voort

Gods vrij en lichtend woord.

 

(stilte)

 

Bemoediging en drempelgebed

voorganger:        Onze hulp is de Naam van de HEER
allen:                            die hemel en aarde gemaakt heeft

voorganger:        die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen:                            en niet laat varen het werk van zijn handen

voorganger         :        Hoor ons aan, eeuwige God!

allen:                            Hoor naar ons bidden!

voorganger:        Gij, die ons hart aanziet,

Gij, die onze diepten peilt,

allen:                            Blijf ons niet verborgen!

voorganger:        Doe ons herleven

en maak ons weer nieuw,

allen:                            Geef ons uw genade!

voorganger:        Breng ons in het reine

met elkaar, met onszelf en met U;

allen:                            Zegen ons met vrede

                            en laat lichten uw aangezicht.

                            Amen                                                        (uit: S.de Vries, Bij Gelegenheid)

 

vervolg lied         276: 3

 

3. Tafel van Een, brood om te weten

dat wij elkaar gegeven zijn.

Wonder van God, mensen in vrede,

oud en vergeten nieuw geheim.

Beken en delen, zijn wat niet kan,

doen wat ondenkbaar is,

dood en verrijzenis.

 

Kyrië

Gloria                  869: 1 en 7

 

1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed,

oorsprong van al het goede,

de God die louter wonderen doet.

Wij leven in zijn hoede,

die onze vrede is, onze vreugd,

in wie zich heel ons hart verheugt.

Geef onze God de ere!

7. Gij allen die van Christus zijt,

geef onze God de ere!

Die ‘t merk draagt van zijn majesteit,

geef onze God de ere!

Roep, al wie goden zijn ten spot:

De Heer is God, de Heer is God!

Geef onze God de ere!

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Eerste lezing       Jesaja 60: 1-11, 17-22

 Antwoordpsalm 138: 2 en 4

 

2. Ten dage dat ik riep hebt Gij

gehoord naar mij / en kracht gegeven.

Als ik welhaast ten offer viel,

hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.

Al wat op aarde macht bezit,

eenmaal aanbidt het U, o Here!

Als Gij hun ‘t woord van uw verbond

met eigen mond / hebt willen leren.

4. Als ik, omringd door tegenspoed,

bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.

Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,

uw rechterhand / zal redding geven.

De Heer is zo getrouw als sterk,

Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.

Verlaat niet wat uw hand begon,

o levensbron, / wil bijstand zenden.

 

 Tweede lezing    Mattëus 5: 3-12

voorganger:        Gelukkig wie nederig van hart zijn

allen:                            want voor hen is het koninkrijk van de hemel

voorganger:        Gelukkig de treurenden,

allen:                            want zij zullen getroost worden.

voorganger:        Gelukkig de zachtmoedigen

allen:                            want zij zullen het land bezitten.

voorganger:        Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,

allen:                            want zij zullen verzadigd worden.

voorganger:        Gelukkig de barmhartigen,

allen:                            want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

voorganger:        Gelukkig wie zuiver van hart zijn

allen:                            want zij zullen God zien.

voorganger:        Gelukkig de vredestichters,

allen:                            want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

voorganger:        Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden

allen:                            want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

voorganger:        Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

allen:                            Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel.

 

Acclamatie          339a

U komt de lof toe, U het gezang,

U alle glorie, o Vader,

o Zoon, o heilige Geest

in alle eeuwen der eeuwen.

 Preek

Orgelspel            Werde munter, mein Gemüte, J.G. Walther (1684-1748)

 Lied                     743

 

1. Wij offerden aan goden

ons leven en ons bloed,

wij ademden ten dode,

toen kwam ons tegemoet

de bode van het woord

en heeft met ons gebeden

en bracht ons in de vrede:

dank God voor Willibrord!

4. Wij blijven op U hopen,

uw toekomst, uw advent!

Breek onze kerken open,

zodat men U herkent

ter wille van het woord,

uw naam die wij belijden,

als in de eerste tijden,

de dag van Willibrord.

3. Weer teisteren de machten

van duisternis en haat

uw aarde en wij wachten

weer op de dageraad.

O God, roep ons opnieuw!

O God, blijf ons bewaren

in onze aardse jaren,

in onze vreemde eeuw.

 

 

 

 

Dienst van gaven en gebeden

Dank- en voorbede, stil gebed, Onze Vader

met gezamenlijk gesproken acclamatie 368j, na ‘..zo bidden wij’:

allen:                           Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!

Collecteaankondiging

Slotlied                751

 

1. De Heer verschijnt te middernacht!

Nu is nog alles stil,

maar zalig hij die toch reeds wacht

en Hem begroeten wil.

 

3. Wie waakt er als een trouwe knecht,

zijn meester toegedaan,

dat als een Heer komt om zijn recht

hij voor Hem kan bestaan?

 

2.Want ook als niemand naar Hem vraagt

noch in zijn dag gelooft,

zijn komst wordt door geen macht vertraagd:

Hij heeft het zelf beloofd.

 

5. De Heer verschijnt te middernacht!

Nu is nog alles stil…

zalig die toch geduldig wacht

en Hem begroeten wil.

 

 

Wegzending en zegen

Na de zegen neemt iedereen weer plaats en wacht op een teken om de kerk te verlaten.

Orgelspel

beluister de kerkdienst

Gegevens

Datum:
1 november
Tijd:
10:00 tot 11:00
Evenement Categorieën:
, ,

Organisator

Kerkenraad

Locatie

Kerkzaal
Kerkplein 1
Velsen-Zuid, 1981 BH Nederland
+ Google Maps