Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Witte Donderdag Dienst van Schrift en Tafel

14 april 2022 om 19:30 tot 20:30

Onze voorganger is ds Bart Stobbelaar
Ontvangstdienst: Aafke Strooker en Ineke van Ee
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Arend Selier

volg de kerkdienst met beeld en geluid    beluister de kerkdienst   

Er is alleen een collecte voor de Diaconie.

Deze collecte wordt van harte aanbevolen! Met deze knop kunt u eenvoudig online bijdragen.  de online collectezak

inleidend orgelspel

welkom en mededelingen

zingen:                       NLB Psalm 67:1 en 3

groet:

 1. De Heer zij met u!
 2. Ook met u zij de Heer!

bemoediging

 1. Onze hulp in de Naam van de Heer

g:         die hemel en aarde gemaakt heeft.

 1. Wees ons genadig God, wees ons nabij.

Laat ons niet ontbreken op het feest, dat Gij ons hebt bereid.

Verzamel ons bij de uittocht van Jezus Messias

en bekleed ons met het licht en de liefde van uw Zoon.

g:        Amen.

 

drempelgebed

 1. Wat zijn wij, Heer, zonder U?

Onze geest heeft uw licht nodig,

onze wil uw kracht,

onze ziel uw vrede.

Neem Gij ons leven in uw hand,

reinig ons van ongerechtigheid.

Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,

opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn

en u mogen liefhebben en dienen

met al onze krachten.

g:        Amen

zingen:                       NLB 558: 1 t/m 4

gebed voor de witte donderdag

 lezing:             Exodus 12: 14 t/m 17

 zingen:           NLB Psalm 118: 1 en 5

 lezing:             Marcus 14: 12-26

acclamatie:    NLB 339a

 uitleg en verkondiging

 zingen:                       Gezang 569

 inzameling van de gaven onder Orgelspel

DIENST VAN DE TAFEL

voorbeden:        vg…laat ons de Heer bidden

 1. HEER, ONTFERM U

stil gebed

nodiging

tafelgebed

 1. De Heer zal bij u zijn
 2.           De Heer zal u bewaren
 3. Verheft uw harten
 4.           Wij zijn met ons hart bij de Heer
 5. Brengen wij dank aan de Heer, onze God!
 6.           Hij is onze dankbaarheid waardig

 

 1. U moeten wij dank brengen,

Heer, onze God

overal en altijd

door Jezus Christus, onze Heer

Want Gij hebt ons geschapen

tot een leven van liefde en lofprijzing

en toen wij U loslieten

hebt Gij ons vastgehouden

en ons weer opgericht

Gij hebt ons bevrijd

uit de macht van donker en dood

en ons uitzicht gegeven

op een toekomst van licht:

een land van vreugde en vrede

een feestmaal voor al uw mensen

 

Daarom, o Heer, onze God

voegen wij ons in het grote koor

van allen die u eren en dienen

en zingen wij uit alle macht:

Sanctus NLB 405:3 en 4

Gezegend zijt Gij, God onze vader

en gezegend is Hij, die komt in uw Naam,

Jezus, uw zoon,

want Hij is tot het uiterste gegaan

om ons voor U te bewaren

en Hij heeft de doortocht vrijgemaakt

door de engte van de dood

naar de ruimte van het leven;

zo is Hij onze voorganger,

de eerste van ons allen.

Gezegend is Hij, onze Heer,

die in de nacht van de overlevering

een brood heeft genomen

de dankzegging uitgesproken

het brood heeft gebroken

en aan zijn discipelen gegeven

en gezegd heeft:

NEEMT EN EET, DIT IS MIJN LICHAAM

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT

DOET DIT TOT MIJN GEDACHTENIS

En op dezelfde wijze heeft Hij de beker genomen

de dankzegging uitgesproken

de beker rondgegeven en gezegd

DRINKT ALLEN DAARUIT

DEZE BEKER IS HET NIEUWE VERBOND IN MIJN BLOED

DAT VOOR U EN VOOR VELEN VERGOTEN WORDT

TOT  VERGEVING VAN SCHULD

DOET DIT, ZO DIKWIJLS GIJ DIE DRINKT

TOT MIJN GEDACHTENIS

Laat ons dan eten en drinken,

Het leven dat niet vergaat

Zo verkondigen wij de dood van onze HEER

totdat hij komt!

g:           Amen

Onze Vader

viering van de tafelgemeenschap

Tijdens het delen van brood en wijn orgelspel

afsluiting van de tafel

 slotzang:                           Gezang 556

 Luthers Avondgebed

(dit gebed vormt de overgang naar Goede Vrijdag)

In stilte verlaten we de dienst

Gegevens

Datum:
14 april 2022
Tijd:
19:30 tot 20:30
Evenement Categorieën:
, ,

Organisator

Kerkenraad

Locatie

Kerkzaal
Kerkplein 1
Velsen-Zuid, 1981 BH Nederland
+ Google Maps

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment