Kerkblad SAMEN

Het kerkblad Samen informeert de kerkelijke gemeente over kerkdiensten, wetenswaardigheden en bijzondere activiteiten in de gemeente.

 Gemeenteleden komen ook zelf aan het woord. Dat is bijvoorbeeld in de rubriek ‘Uit de kerkbanken’.

Verschijning

Samen verschijnt eens per 4 à 5 weken, in de zomervakantie 8 weken. Per jaar is dat 10 keer.
Wilt u de papieren versie van Samen ontvangen dan kunt u contact opnemen met Wim Mak, 0255-520504.

Bezorging

Voor de bezorging en mutaties in Driehuis, Velsen-Zuid, Santpoort-Noord + Zuid en de postadressen is contactpersoon:
Wim Mak, Velserdijk 64, 1981 AB Velsen-Zuid, 0255 – 520504 bz1.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Voor de bezorging en mutaties in IJmuiden is de contactpersoon:
Fam. van Broekhuyzen, Havenkade 11, 1973 AH IJmuiden, 0255 -532486
bz2.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Redactie

Joke Stam              0255-520966
Jan Oosterveen     0255-511794
Aafke Strooker      0255-521414
Frits Vermeulen    0255-522269

Kopij

Bij voorkeur een digitale aanlevering via kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Eventuele geschreven kopij kan nog worden bezorgd bij één van de redactieleden.

nr.inleveren kopijverschijning
25-604-12-201714-12-2017
25-708-01-201818-01-2018
25-812-02-201822-02-2018

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter van de kerkenraad) te weigeren.

Adverteren in het kerkblad?

Over adverteren in het kerkblad en advertentiekosten kunt u informatie opvragen bij Ineke van Broekhuyzen, 0255-532486.

Contactpersoon:
Joke Stam, redacteur
0255-520966

Uw gift voor kerkblad SAMEN
De verspreiding van de papieren versie van het kerkblad kost geld. Wij stellen het zeer op prijs als u met een gift van € 25,00 per ontvanger wilt bijdragen in de kosten. Geef uw naam op en klik op ‘Doneren’.

Naam

Bedrag €*


Een ander bedrag is ook welkom. Zie pagina 2 van het kerkblad.

Redactie Samen

Redactie Samen