Kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst om 10:00 uur.

De zondagse eredienst is het kloppend hart van het gemeente-zijn. Hier komen mensen samen om God en elkaar te ontmoeten; door te bidden, te zingen en uit de Bijbel te lezen. De predikanten betrekken de bijbelverhalen op wat er in de wereld gebeurt en op wat zich in mensenlevens afspeelt. Dit geeft inspiratie voor het dagelijks leven.
In de diensten wordt gezongen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013). We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

 

Komende kerkdiensten
 • Kerkdienst

  24 september om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger: ds. C. Dahmen uit Berkenrode Ontvangstdienst: Marry Rietkerk en Esther Filius Blo...

 • Kerkdienst in “Breezicht”

  28 september om 16:00 tot 16:30

  De kerkdiensten in Breezicht zijn iedere laatste donderdag van de maand Iedereen is van harte welkom

 • “Samen onder één dak” dienst in de Ichthuskerk

  1 oktober om 10:00 tot 11:00

  Voorganger: ds. J. van Doorn

 • Kerkdienst

  8 oktober om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger: ds. B.E. de Groot Ontvangstdienst: Ingrid Rasmussens en Janet Brink Bloemendienst...

 • Kerkdienst in “De Moerberg”

  13 oktober om 16:00 tot 16:30

  De kerkdiensten in De Moerberg zijn om de week op vrijdagmiddag. Iedereen is van harte welkom.

 • Kerkdienst

  15 oktober om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger: ds. B.E. de Groot Ontvangstdienst: Aafke Strooker en Aad de Koning Bloemendienst:...

Kerkdienst beluisteren

Het is mogelijk de kerkdienst rechtstreeks (kerkdienst-live) te volgen of een eerdere kerkdienst te beluisteren.     beluister een kerkdienst

Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen in de collectezak deponeren. Collectebonnen zijn te bestellen via IBAN NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Platanenstraat 23, IJmuiden. Wilt u meer hierover weten, neem contact op met Arend Selier, 0255-536082.