Kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst om 10:00 uur.

De zondagse eredienst is het kloppend hart van het gemeente-zijn. Hier komen mensen samen om God en elkaar te ontmoeten; door te bidden, te zingen en uit de Bijbel te lezen. De predikanten betrekken de bijbelverhalen op wat er in de wereld gebeurt en op wat zich in mensenlevens afspeelt. Dit geeft inspiratie voor het dagelijks leven.
In de diensten wordt gezongen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013). We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

Komende kerkdiensten

 • 40-dagentijd met de Kinderkerk

  18 februari om 10:00 tot 25 maart om 11:00

  Kom je ook met de 40-dagentijd naar de Kinderkerk Het thema van de 40-dagentijd is dit jaar ‘Ik zo...

 • Kerkdienst in Breezicht

  22 februari om 16:00 tot 16:30

  De diensten in Breezicht worden iedere laatste donderdag van de maand om 16.00 uur gehouden Iedereen...

 • Kerkdienst

  25 februari om 10:00 tot 11:00

  2e Zondag 40 dagentijd Onze voorganger: dr. W. van der Meijden uit Utrecht Ontvangstdienst: Wim en T...

Kerkdienst beluisteren

Het is mogelijk de kerkdienst rechtstreeks (kerkdienst-live) te volgen of een eerdere kerkdienst te beluisteren.     beluister een kerkdienst

Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen in de collectezak deponeren. Collectebonnen zijn te bestellen via IBAN NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Platanenstraat 23, IJmuiden. Wilt u meer hierover weten, neem contact op met Arend Selier, 0255-536082.

Eerdere kerkdiensten