Kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst om 10:00 uur.

De zondagse eredienst is het kloppend hart van het gemeente-zijn. Hier komen mensen samen om God en elkaar te ontmoeten; door te bidden, te zingen en uit de Bijbel te lezen. De predikanten betrekken de bijbelverhalen op wat er in de wereld gebeurt en op wat zich in mensenlevens afspeelt. Dit geeft inspiratie voor het dagelijks leven.
In de diensten wordt gezongen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013). We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

 

Komende kerkdiensten
 • Kerkdienst in De Moerberg

  24 november om 16:00 tot 16:30

  De kerkdiensten in De Moerberg zijn om de week op vrijdagmiddag en beginnen om 16.00 uur. Iedereen i...

 • Gedachtenisdienst laatste zondag kerkelijk jaar

  26 november om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger: ds. Barbara de Groot Ontvangstdienst: Kees en Marja Koffeman Bloemendienst: Aafke S...

 • Kerkdienst 1e advent

  3 december om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger: ds. Kees Lous Ontvangstdienst: Ank en Wim Mak Bloemendienst: Tsjolke Abma en Helen ...

 • Kerkdienst in Breezicht

  3 december om 16:00 tot 16:30

  Zondag 3 dec is er weer een kerkdienst in Breezicht. De dienst begint om 16.00 uur. Iedereen is van ...

 • Kerkdienst in De Moerberg

  8 december om 16:00 tot 16:30

  De diensten in De Moerberg zijn om de week op vrijdagmiddag. De dienst begint om 16.00 uur Iedereen ...

 • Kerkdienst 2e advent

  10 december om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger: ds. M. Vonkeman (Velserbroek) Ontvangstdienst: Peter Herweijer en Marry Rietkerk Bl...

 • Kerstviering aangepaste gezinsdienst

  10 december om 15:00 tot 16:00

  Onze voorganger: ds. Barbara de Groot Organisten: Piet Dalebout en Rob Zeegers Aan de collecte kunt ...

 • Kerkdienst van Schrift en Tafel 3e Advent

  17 december om 10:00 tot 11:00

  Onze voorganger: ds. Barbara de Groot Ontvangstdienst: Arnold van der Meer Bloemendienst: Petra de H...

Kerkdienst beluisteren

Het is mogelijk de kerkdienst rechtstreeks (kerkdienst-live) te volgen of een eerdere kerkdienst te beluisteren.     beluister een kerkdienst

Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen in de collectezak deponeren. Collectebonnen zijn te bestellen via IBAN NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Platanenstraat 23, IJmuiden. Wilt u meer hierover weten, neem contact op met Arend Selier, 0255-536082.