Protocol m.b.t. privacy tijdens videostreaming

Doel van dit document is om i.v.m. de privacy te beschrijven welke delen van de
kerkzaal mogelijkerwijs in beeld kunnen komen.
De videobeelden die gemaakt worden, staan enkel ten dienste voor het streamen
van audio- en video- signaal zodat gemeenteleden en andere belangstellenden
via YouTube de dienst mee kunnen beleven.
• Van het volledig liturgisch centrum kunnen opnamen gemaakt worden,
zowel globaal als ingezoomd.
• Van de personen die achter de lezenaar en liturgische tafel of op de
preekstoel staan, kunnen ingezoomde opnames gemaakt worden.
• Van de kerkenraadsbanken kunnen opnames gemaakt worden.
• Van de eerste 6 rijen van de tram kunnen opnames gemaakt worden.
• Van de eerste 7 rijen van het stoelenvak kunnen opnames gemaakt
worden.
• Wat betreft de kerkenraadsbanken, tram en stoelenvak zal er nooit
ingezoomd worden op personen, kortom er zullen geen detailopnames
gemaakt worden van personen.
• Na afloop van de dienst kunnen er beelden gemaakt worden, waarbij
mensen de kerk verlaten, hierbij zullen mensen veelal vanop de rug in
beeld gebracht kunnen worden.
• Er kunnen opnamen gemaakt worden van het orgelbalkon waarbij veelal
de organist in beeld zal komen.

Wilt u NIET in beeld gebracht worden, neem dan GEEN plaats op de beschreven
zitplaatsen.
Neemt u plaats op de genoemde zitplaatsen, dan stemt u in met de
mogelijkheid om in beeld gebracht te worden.