Het Engelmunduskoor

Het  Engelmunduskoor verleent regelmatig medewerking aan de kerkdiensten in de Engelmunduskerk Oud Velsen.

 

Optredens
Het koor verleent ook medewerking aan bij bijzondere diensten in de woonzorgcentra, zoals Huis ter Hagen in Driehuis. Verder wordt er als ‘Groot Engelmunduskoor’ twee maal per jaar gezongen in een oecumenische dienst, samen met het Liturgisch koor van de Rooms-Katholieke kerk in Driehuis.
Eén van de jaarlijkse hoogtepunten is de traditionele Caroldienst in de Adventstijd, waarin oude en nieuwe Christmas Carols worden gezongen.
Ook bij korenfestivals en kerstmarkten is het Engelmunduskoor van de partij.

Bestuur van het Engelmunduskoor 
– Roelie Herweijer, voorzitter
– Hans Hoekstra, secretaris
– Anton Bresser, penningmeester
– Ben Helmers, muziek
– Henny Stolk, algemeen bestuurslid

Welkom
Het Engelmunduskoor is opgericht op 1 mei 1953 en laat dus al ruim 60 jaar van zich horen. Op dit moment bestaat het koor uit 21 leden. Het koor repeteert op woensdagavond in de Goede Herderzaal onder leiding van Philien Schouten.
Nieuwe leden in alle stemsoorten zijn welkom. Kom op woensdagavond gewoon een keer langs om mee te doen. Het zal u niet tegenvallen!

Contactpersoon:
Hans Hoekstra, secretaris
0255-533070.

stuur een mail

Bestuur en dirigent Engelmunduskoor

Bestuur en dirigent

 

Christmas Carols in de Engelmunduskerk

Christmas Carols in de kerk

 

Korenfestival

Korenfestival