Graag uw financiële bijdrage voor kerkblad Samen

Kerkblad SAMEN Ons kerkblad SAMEN wordt onder een groot aantal gemeenteleden verspreid en er wordt veel waarde aan de papieren versie gehecht. Zoals bekend zijn er kosten aan SAMEN verbonden en wordt een vrijwillige bijdrage aan de ontvangers van het blad gevraagd. Echter, het totaal aan inkomsten op basis van vrijwillige bijdragen is op dit…

Impressie beluisteren van de online diensten

Met instemming, waardering en ontroering hebben wij alle online diensten tot dusverre gevolgd. Liedboekjes erbij, de liturgie op de mobiel vanuit de ontvangen nieuwsbrief, de bijbel. Soms luisterden we op heel andere tijdstippen dan de gebruikelijke van 10.00 uur op zondagmorgen. Goed om zo verbonden te worden!  Dank daarvoor aan voorgangers, muzikanten en technici. Ben…

Het klavier

Joop Marechal overleden

Wij lazen in de IJmuider Courant de overlijdensadvertentie van Joop Marechal. Als organist heeft Joop jaren de aangepaste gezinsdiensten op het orgel begeleid. Hij deed het met hart en ziel. Joop was een zeer bescheiden man. Door lichamelijke omstandigheden kon hij niet meer spelen bij de diensten. Hij wilde geen groots afscheid, maar stilletjes vertrekken…