Bericht met nieuws, mededeling of een terugblik van de Kerkenraad. Deze wordt geplaatst op de pagina Kerkenraad nieuws onder de kop Mededelingen. Beginnen met datum en koppelteken (b.v. 3 januari 2018 – Op de ….).

Graag uw financiële bijdrage voor kerkblad Samen

Kerkblad SAMEN Ons kerkblad SAMEN wordt onder een groot aantal gemeenteleden verspreid en er wordt veel waarde aan de papieren versie gehecht. Zoals bekend zijn er kosten aan SAMEN verbonden en wordt een vrijwillige bijdrage aan de ontvangers van het blad gevraagd. Echter, het totaal aan inkomsten op basis van vrijwillige bijdragen is op dit…

Kerkbalans campagne van 18 januari tot 1 februari

Het thema van Kerkbalans 2020 is helder en eenvoudig: ‘Geef voor je kerk’ Onomwonden klinkt de vraag of u de Engelmunduskerk, de protestantse gemeente te VelsenZuid/IJmuiden-Oost, wilt steunen met een financiële bijdrage. Heeft u dit de afgelopen jaren gedaan? Dan daarvoor hartelijk dank. Mocht u nog niet eerder hebben meegedaan aan deze actie, dan vragen…

Nieuwe ouderling bevestigd

Ouderling voor kerkelijk cultureel werk In de kerkdienst van 20 oktober is Ingrid Rasmussens-D’haene bevestigd als ouderling. Naast haar ouderlingentaken heeft Ingrid als bijzondere taak het kerkelijk cultureel werk. In de gemeente wordt veel gedaan op dit gebied, zoals de zondagmiddagen van Engelmundus en meer en de Kunstlijn. Dit alles dient ook als opbouw voor…

Vier ambtsdragers traden af

In de Nieuwjaarsdienst op zondag 6 januari traden vier ambtsdrager af: Dirk Tamerius, voorzitter van het College van Diakenen, Hugo Brink, ouderling en tevens voorzitter van de Kerkenraad, Thera Talens, scriba en Peter de Bruijn, ouderling-kerkvoogd. ds. Barbara de Groot bedankte hen met een persoonlijk woord voor hun inzet. Deze varieerde weliswaar in lengte, maar…