Vier ambtsdragers traden af

In de Nieuwjaarsdienst op zondag 6 januari traden vier ambtsdrager af: Dirk Tamerius, voorzitter van het College van Diakenen, Hugo Brink, ouderling en tevens voorzitter van de Kerkenraad, Thera Talens, scriba en Peter de Bruijn, ouderling-kerkvoogd. ds. Barbara de Groot bedankte hen met een persoonlijk woord voor hun inzet. Deze varieerde weliswaar in lengte, maar…