Bericht met nieuws, mededeling of een terugblik van de Kerkenraad. Deze wordt geplaatst op de pagina Kerkenraad nieuws onder de kop Mededelingen. Beginnen met datum en koppelteken (b.v. 3 januari 2018 – Op de ….).

Nieuwe ouderling bevestigd

Ouderling voor kerkelijk cultureel werk In de kerkdienst van 20 oktober is Ingrid Rasmussens-D’haene bevestigd als ouderling. Naast haar ouderlingentaken heeft Ingrid als bijzondere taak het kerkelijk cultureel werk. In de gemeente wordt veel gedaan op dit gebied, zoals de zondagmiddagen van Engelmundus en meer en de Kunstlijn. Dit alles dient ook als opbouw voor…

Vier ambtsdragers traden af

In de Nieuwjaarsdienst op zondag 6 januari traden vier ambtsdrager af: Dirk Tamerius, voorzitter van het College van Diakenen, Hugo Brink, ouderling en tevens voorzitter van de Kerkenraad, Thera Talens, scriba en Peter de Bruijn, ouderling-kerkvoogd. ds. Barbara de Groot bedankte hen met een persoonlijk woord voor hun inzet. Deze varieerde weliswaar in lengte, maar…

25-jarig ambtsjubileum ds. Kees Lous

16 december 2018 – In een gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid/IJmuiden Oost en de Protestantse Gemeente te IJmuiden werd het 25-jarig ambtsjubileum gevierd in de Ichthuskerk in IJmuiden. Ds. Cees Lous is aan deze gemeenten elk voor 50% verbonden. Ds. Cees Lous ging zelf voor in de dienst, bijgestaan door de predikanten…