Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Doopdienst

19 februari 2023 om 10:00 tot 11:30

De doop zal bediend worden aan Hanna van den Bos en Lotus Hartendorf
Onze voorganger is ds Kees Lous
Ontvangstdienst: Ingrid Rasmussens en Esther Bijker
Koffiedienst: Lies Duineveld en Henny de Wit
Kinderkerk: Deleilah Zamani
Organist: Jaap Haringa
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

volg de kerkdienst met beeld en geluid    beluister de kerkdienst   

De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Online van harte aanbevolen! de online collectezak

Orde van Dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Vrede voor jou, hierheen gekomen: 1 en 2 (staande; melodie Lied 865)

Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.

Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand  te groot, geen een te klein,
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal
wij leven voor elkaar.

Stil Gebed (staande)

Bemoediging en groet (staande)

Zingen: Vrede voor jou, hierheen gekomen: 3 (staande)

U die ons kent, U die ons aanvoelt,
U die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt,
tijd om te leven kans om te zijn;
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.

Gebed voor de nood van de wereld

Zingen: Psalm 150

Gebed van de zondag

Kinderen gaan naar de kinderkerk

Bijbellezing: I Corinthe 12: 12-27

Zingen: NLB 513

Preek

Orgelspel

Zingen: NLB 782

Onder naspel worden Hanna, Lotus en de andere kinderen opgehaald

Doopgebed

U moeten wij danken, Heer onze God, omdat U zich met ons verbonden hebt op leven en dood. U hebt de aarde tot aanzijn geroepen uit de wateren van de oervloed. U hebt met uw schepping een nieuw begin gemaakt door het water van de zondvloed. U hebt uw volk Israël uit de slavernij gered en geleid naar het land belofte door het water van de Schelfzee. U hebt ons uw Zoon aangewezen toen Hij ondergedompeld werd in de Jordaan. U hebt Hem opgewekt uit de dood als eerstgeborene van uw toekomst. U brengt door Hem een gemeente bijeen, met hem gedoopt, gestorven en opgestaan, levend door uw Geest, op weg naar zijn toekomst als eersteling van de hele schepping.

Zingen: Kind, wij dragen je op handen: 1 (melodie Gez. 464 LvdK)

Kind, wij dragen je op handen,
naar het water van de bron.
Want jouw leven mag niet stranden,
niet vergaan in het waarom.
Door het water, vroeg of later
kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel staat er,
dat je kind van God mag zijn.

Vervolg doopgebed

Wij bidden U voor Hanna van den Bos en Lotus Hartendorf  die de doop zullen ontvangen. Noem hen uw kind, red hen door Jezus uw Zoon, wil hen leiden en bewaren door uw Geest, geef hun mensen die hen voorgaan in trouw aan U en uw gemeente, doe hen groeien in geloof en hoop en liefde, zodat zij uw bondgenoten blijken te zijn,  levend lidmaten van het lichaam van Jezus Christus onze Heer. Hem zij de lof in eeuwigheid!

Belijdenisvraag (doopouders staan)

Omdat God de bondgenoot wil zijn van ons en onze kinderen, mogen Hanna en Lotus gedoopt worden. Aangezien zij niet voor zichzelf kunnen spreken, vraag ik jullie als ouders: Verlangen jullie dat Hanna en Lotus gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

Antwoord Elisabeth en Johan (doopouders staan)

Antwoord Femke en Wouter

Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis NLB 340b (allen staan)

Geloftevragen (doopouders staan)

Aan Elisabeth en Johan:

Beloven jullie  Hanna in woord en daad voor te gaan op de weg ons gewezen door de Heer en Hanna bekend te maken met het woord van God?

Antwoord Elisabeth en Johan (doopouders staan)

Aan Femke en Wouter:
Beloven jullie Lotus in woord en daad voor te gaan op de weg ons gewezen door de Heer en Lotus bekend te maken met het woord van God?

Antwoord Femke en Wouter (doopouders staan)

Zingen: Kind, wij dragen je op handen: 2 en 3

Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen
is jouw eenzaamheid doorbroken,
ben je hier niet meer alleen.
Door het water, vroeg of later,
kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel staat er
dat je kind van ’t licht mag zijn.

Water, water, laat het stromen,
teken en herinnering
van een eeuwig heimwee dromen,
van een altijd nieuw begin.
Door het water, vroeg of later,
kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel staat er,
dat je kind van ‘t licht mag zijn.

Doopbediening aan Hanna van den Bos

Doopbediening aan Lotusse Cornelia Hartendorf

Zegengebed over Hanna en Lotus (doopouders staan)

Heer onze God, schenk Hanna van den Bos en Lotusse Cornelia Hartendorf die gedoopt werden in uw naam, de gaven van uw Heilige Geest, opdat zij u dienen mogen als mensen die dood zijn geweest, maar nu leven. U komt de heerlijkheid toe, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en in eeuwigheid.
Amen

Bijschrijven van de namen van de dopelingen op de dooprol

Aanbieden doopgeschenken:
-doopkaars
-doopkaart
-cadeau kerk
-cadeau kinderkerk

Zingen: Kind, wij dragen je op handen: 4

Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is,
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist.
Door het water vroeg of later,
kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel staat er
dat je kind van ’t licht mag zijn.

Dankzegging en voorbeden

Zingen: NLB 416

Zegen (staande)

Gezongen ‘amen’

Gegevens

Datum:
19 februari 2023
Tijd:
10:00 tot 11:30
Evenement Categorieën:
, ,

Organisator

Kerkenraad

Locatie

Kerkzaal
Kerkplein 1
Velsen-Zuid, 1981 BH Nederland
+ Google Maps

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment