Nieuws en mededelingen over kunst en cultuur in de Engelmunduskerk Oud Velsen. Wordt getoond op de pagina Kunst&cultuur. Er worden maximaal 5 nieuwtjes getoond. Beginnen met datum en koppelteken (b.v. 3 januari 2018 – Op de ….).

Groot onderhoud orgels

Afgelopen tijd heeft er noodzakelijk groot onderhoud plaatsgevonden aan beide orgels in onze Engelmunduskerk. Bij het koororgel is de stabiliteit van de houten pijpen verbeterd, waardoor het instrument nu beter stemming houdt. Het hoofdorgel (1973) is totaal schoongemaakt. Alle pijpwerk is uitgenomen en gereinigd. Bij enkele pijpen (fluiten 8vt) wordt een vorm van corrosie geconstateerd.…