Ouderen

De Engelmunduskerk heeft oog voor de oudere leden van de gemeente. Oog voor elkaar is er ook door allerlei onderlinge contacten.
Open Venster Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

Het Open Vensterteam verzorgt elke maand – doorgaans op de tweede donderdag – een middag voor de oudere gemeenteleden, maar ook jongeren zijn van harte welkom. Op deze middag is er tijd voor ontmoeting en zorgt een spreker voor een boeiende middag. Ook ouderen die geen lid zijn van de kerk zijn welkom. De middagen beginnen om 14:00 uur tot ca. 16:00 uur in de Ichthusburcht bij de Ichthuskerk in IJmuiden.
Twee keer per jaar organiseert het Open Venster een uitstapje.
Voor informatie: Ineke van Ee, 0255-516748

Oecumenische koffieochtenden

Buurtgenoten ontmoeten buurtgenoten, Dat is elke maand op de 3e donderdag. Een oecumenische ontmoeting, ook voor belangstellenden, steeds op een locatie van één van de kerkgenootschappen die meedoen:
– Apostolisch Genootschap IJmuiden
– Engelmunduskerk Oud Velsen
– Ichthuskerk IJmuiden
– Nieuwe Kerk IJmuiden
– 
Petrakerk
– Oud-Katholieke Parochie H.H. Adelbertus en Engelmundus
– St. Engelmundusparochie Driehuis
– RK Pieterkerk
In Kerkelijke activiteiten vindt u de koffieochtenden die gepland zijn.

Stoeien-met-teksten

In de Bijbel staan bekende en onbekende verhalen. In samenwerking met de Ichthuskerk is er per 4 à 6 weken een middag om een bijbeltekst eens goed te lezen en te bevragen. Wat roept de tekst bij je op? Welke vragen leven er? Een van de predikant bereidt de middag voor.Stoeien met teksten

Incidentele activiteiten

Er worden ook losse activiteiten georganiseerd, zoals het bezoeken van een interessante expositie.

Contactpersoon:
Adrie van der Pijl, ouderling
0255-520587

stuur een mail

 

 

 

 

Het Open Venster